Điện Biên với công tác khuyến học, khuyến tài

Chủ Nhật, 06/10/2019, 15:10 [GMT+7]
Điện Biên TV - Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt là Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên quan tâm từ đó giúp học sinh nghèo hiếu học thêm niềm vui cắp sách đến trường, qua đó góp phần nuôi dưỡng ước mơ, mở ra cánh cửa tương lai, giúp các em tự tin, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
N
Hội khuyến học tỉnh trao học bổng cho các cháu tại Làng Trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ Quốc. Trong những năm qua, mặc dù nhận được sự quan tâm, đầu tư bằng nhiều chương trình, dự án của Chính phủ nhưng đời sống của đại bộ phận nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp. Thêm vào đó, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều dẫn đến một phận đồng bào dân tộc thiểu số chưa quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình đến trường, đến lớp học tập.

Nhận thức được điều đó trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Điện Biên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của Hội khuyến học tỉnh Điện Biên trong việc tổ chức, xây dựng các phong trào, vận động Nhân dân các dân tộc tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, Hội Khuyến học các cấp đã tập trung vào: Đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

Vận động các lực lượng tham gia công tác khuyến học, xã hội hóa giáo dục như: Ủng hộ kinh phí đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu, hiến đất để xây dựng trường lớp học, nhà ở cho học sinh bán trú, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, đồ dùng học tập, quần áo, chăn màn với tổng trị giá mỗi năm hàng chục tỷ đồng, tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc có thêm điều kiện, duy trì học tập không bỏ học và vươn lên học tập khá, giỏi.

N
Đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc giai đoạn 2014 - 2019 cho HKH tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội Khuyến học tỉnh tỉnh tiếp tục phát triển về mọi mặt, với hệ thống tổ chức hội được hình thành và củng cố từ tỉnh đến các thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, trường học của 10/10 huyện, thị, thành phố và 130/130 xã, phường, thị trấn với tổng số 156.879 hội viên tham gia sinh hoạt tại 2.825 chi hội, Ban khuyến học, tương đương 27,2% dân số toàn tỉnh.

Các cấp hội khuyến học ở tỉnh và các địa phương trong tỉnh luôn thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác khuyến học. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dâns với công tác khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là trong xây dựng quỹ khuyến học.

Hội Khuyến học các cấp đã thường xuyên quan tâm vận động các lực lượng tham gia xây dựng quỹ khuyến học. Đến nay, 100% cơ sở Hội đều có quỹ khuyến học, đây là cơ sở rất quan trọng để duy trì hoạt động tổ chức Hội, động viên khen thưởng học sinh giỏi các cấp, trợ cấp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

N
Nhờ sức lan toả mạnh mẽ của phong trào khuyến học, khuyến tài đã giúp nhiều tài năng trẻ hoàn cảnh khăn có điểm tựa vươn lên, sớm trở thành những công dân hữu ích cho quê hương đất nước.

Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã vận động các lực lượng trong và ngoài tỉnh tham gia xây dựng Quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, từng bước có hiệu quả, qua đó huy động được sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp các nhà hảo tâm..., nhất là sự đóng góp của nhân dân trong xây dựng trường lớp học, nhà ở cho học sinh bán trú, nhà công vụ cho giáo viên, sân chơi, bãi tập... với số ngày công lao động trị giá trên 19 tỷ đồng, nguyên vật liệu trị giá trên 15 tỷ đồng, tiền mặt trên 10 tỷ đồng, hiến tặng 88.732 m2 đất.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Khuyến học tỉnh phấn đấu phát triển tổ chức Hội ở 100% thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, trường học; 100% cán bộ khuyến học cấp huyện và xã phường, thị trấn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển hội viên, chú trọng phát triển hội viên tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, cơ quan, doanh nghiệp phấn đấu đạt 30% dân số toàn tỉnh;  60% trở lên số hộ gia đình được công nhận “gia đình học tập”, 40% trở lên dòng họ được công nhận “dòng họ học tập”, 50% trở lên cộng đồng được công nhận “cộng đồng học tập”, 100% các đơn vị trường học và 50% các cơ quan, đơn vị đạt đơn vị học tập…              

Với truyền thống hiếu học tiêu biểu, phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chăm lo của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chính nhờ sức lan toả mạnh mẽ của phong trào đã giúp nhiều tài năng trẻ hoàn cảnh khăn có điểm tựa vươn lên, sớm trở thành những công dân hữu ích cho quê hương đất nước./.

Tại Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên đã ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà HKH tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời, đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội khuyến học tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động theo hướng ngày càng phong phú, đa dạng các hình thức, duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua khuyến học, phối hợp với các đơn vị trường học nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và các phong trào thi đua yêu nước khác do tỉnh, ngành Giáo dục phát động.

Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức HKH các cấp, nâng cao năng lực công tác của cán bộ hội và năng lực hoạt động của hội viên, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Khuyến học trong các cơ quan, đơn vị; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; hướng các hoạt động về cơ sở, khu dân cư; kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng hiệu quả của các phong trào khuyến học, khuyến tài trong tình hình mới.

 

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.