.

"Khẩn trương triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành Giáo dục"

Thứ Tư, 10/10/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV -  "Khẩn trương triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành Giáo dục" đây là một trong những chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.
s
Đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; khẩn trương triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành Giáo dục; chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế; triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. 
 
Đối với các trường Cao đẳng trên đị bàn tỉnh, thời gian tới cần mở các ngành đào tạo sát với nhu cầu thực tiễn; công bố công khai nhu cầu tuyển dụng để các em học sinh biết chọn lựa ngành nghề phù hợp chú ý nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo kế hoạch đề ra. Quy mô, mạng lưới trường lớp, đội ngũ cán bộ, viên chức từng bước được sắp xếp theo hướng ổn định và hiệu quả. 
 
s
 Tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường và số xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục – xóa mù chữ đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra

 

Toàn tỉnh hiện có 527 trường với 7.171 lớp, trên 190.000 học sinh, sinh viên; 16.000 biên chế cán bộ, giáo viên và nhân viên. Thực hiện hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường và số xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục – xóa mù chữ đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được toàn Ngành quan tâm thực hiện. Các chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được triển khai đầy đủ, kịp thời.../.

 
 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.
.
.
.
.