.

Mức đóng BHYT học sinh sinh viên năm học 2018-2019

Thứ Năm, 16/08/2018, [GMT+7]

Học sinh, sinh viên (HSSV) đang theo học tại các cơ sở giáo dục, nhà trường, trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác.
 
Mức đóng BHYT của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, đối tượng đóng 70% còn lại.

Số tiền HSSV đóng BHYT hiện tại là: 70% * 4,5% * 1.390.000 = 43.785 đồng/ tháng.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHYT của HSSV là: 30%* 4,5% * 1.390.000 = 18.765 đồng/tháng.

Người tham gia có thể đóng định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng tại cơ sở giáo dục, nhà trường HSSV đang theo học.

Khi tham gia BHYT, chủ thẻ được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường (sơ cấp cứu, xử trí ban đầu khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian học tập);

Được KCB, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

KCB trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích;

KCB tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra;

Được thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với HSSV có mã thẻ BT, HN, DT, DK, XD và TS trong trường hợp cấp cứu hoặc khi  đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật;

Được  thanh toán thuốc, hóa chất, VTYT, DVKT y tế theo tỷ lệ, điều kiện thanh toán do Bộ trưởng BYT quy định.
 

1
Tham gia BHYT, học sinh sinh viên có nhiều quyền lợi khi khám chữa bệnh. (ảnh minh họa)


Về mức hưởng BHYT, khi KCB đúng thủ tục quy định được hưởng 100% chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp sau:

HSSV có mã thẻ BHYT là: BT, HN, DT, DK, XD, TS.

KCB tại tuyến xã;

Tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện nay là 208.500 đồng);

Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, đồng thời có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (8.340.000 đồng) thì được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

95% chi phí KCB khi HSSV có mã thẻ BHYT là: TC, CN;

80% chi phí KCB đối với mã thẻ HS, SV, TA, TQ, TY, TV.

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, đối với trường hợp HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi tiếp tục tham gia, cơ quan BHXH thực hiện ghi giá trị sử dụng mới của thẻ BHYT vào cơ sở dữ liệu và in Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT gửi cho trường học, thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH tiếp tục được sử dụng.

 Đối với trường hợp HSSV chưa được cấp mã số BHXH thực hiện kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, và thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH./.

 

 

Theo VOV

.
.
.
.
.