.

Gỡ khó trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh nghèo

Thứ Năm, 30/08/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Qua 20 năm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho con em trong tỉnh học tập, đồng thời đây cũng là để thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 29-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Tuy nhiên, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia phát triển không đồng đều, nếu như ở khu vực thuận lợi thì tỷ lệ các trường đạt chuẩn cao, còn ở khu vực vùng sâu, vùng xa tỷ lệ lại thấp.

h
Đến tháng 12/2017, toàn tỉnh có 299/509 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia. (Ảnh: dienbien.edu.vn)

 

Để được công nhận danh hiệu trường chuẩn Quốc gia, các trường phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn về: tổ chức nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; chất lượng giáo dục; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và công tác xã hội hóa giáo dục.

Xây dựng chuẩn quốc gia "trở ngại" ở huyện nghèo

Đến tháng 12/2017, toàn tỉnh có 299/509 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học đạt 58,7% tổng số trường mầm non và phổ thông. Trong đó, cấp mầm non 87/172 trường đạt 50,6%; cấp tiểu học 109/176 trường đạt 61,9%; cấp THCS 85/129 trường đạt 65,8%; cấp THPT 18/32 trường đạt 56,3%.

Do nhiều nguyên nhân số lượng trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia các cấp học ở các huyện, thị xã, thành phố phát triển không đồng đều. Ở TP. Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay, huyện Điện Biên tỷ lệ các trường đạt chuẩn cao; trong khi ở các huyện như Mường Nhé, Tủa Chùa, Nậm Pồ tỷ lệ các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia còn thấp. Cụ thể, huyện Điện Biên và Thị xã Mường Lay đạt 80%; TP.Điện Biên Phủ 76,3%; huyện Tuần Giáo 68%; Mường Ảng 66,7%; Mường Chà 55,3%; Điện Biên Đông 45%; Nậm Pồ 42,2%; Tủa Chùa 32,1% và Mường Nhé 27,5%.

Mặt khác, việc duy trì và nâng cao chất lượng học tập các môn văn hóa của học sinh, tỷ lệ học sinh khá giỏi, tỷ lệ học sinh chuyên cần ở các trường thuộc vùng khó khăn chưa có tính bền vững. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục chưa linh hoạt và phong phú; việc giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống vẫn còn hạn chế mới chỉ tập trung khá tốt ở các trường phổ thông dân tộc bán trú và nội trú, các trường vùng thuận lợi.

Cùng với đó, cơ sở vật chất trường học còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là quỹ đất của nhiều nhà trường hạn hẹp, thiếu quy hoạch nên việc xây dựng tổng thể trường lớp chưa đồng bộ. Thiếu kinh phí, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất còn nhỏ lẻ, dàn trải chủ yếu dựa vào các dự án và nguồn ngân sách của Nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh cao, trình độ dân trí còn hạn chế, khả năng đóng góp của nhân dân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp còn hạn hẹp.

Cần nhiều sự chung tay

Theo mục tiêu, giai đoạn từ 2018-2020, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai có hiệu quả việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học; Tổ chức kiểm tra công nhận mới, thẩm định lại các trường đã đạt chuẩn quốc gia nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 có trên 60% trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia gồm: Mầm non tối thiểu 113 trường, tiểu học 119 trường, THCS 88 trường và THPT 21 trường đạt chuẩn quốc gia. Giai đoạn 2021-2025 trên 65% số trường học mầm non và phổ thông các cấp đạt chuẩn quốc gia.

d
Ở TP. Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay, huyện Điện Biên tỷ lệ các trường đạt chuẩn cao; trong khi ở các huyện như Mường Nhé, Tủa Chùa, Nậm Pồ tỷ lệ các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia còn thấp.

 

Để hoàn thành mục tiêu này, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tạo môi trường thuận lợi cho xã hội hóa giáo dục.

Đồng thời, đổi mới, đa dạng hoá và đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong xã hội, đến các cộng đồng dân cư, từng người dân, từng gia đình, xây dựng nhận thức đầy đủ về công tác xã hội hóa giáo dục, tích cực tham gia phát triển giáo dục, gắn công tác xã hội hóa giáo dục với việc xây dựng bản làng văn hóa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức trách nhiệm.

Cùng với đó là tích cực huy động sự đóng góp của toàn xã hội, mở rộng hợp tác nhằm tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho công tác xã hội hóa giáo dục. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư, ưu tiên đầu tư cho việc mở rộng quỹ đất, kiên cố hóa phòng học, phòng nội trú và công vụ.

Khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển của tỉnh.

Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành GD&ĐT nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

 

Diệp Xuân/Dienbientv.vn


 

.
.
.
.
.