.

Thí sinh phải đạt ít nhất 5 điểm/môn để xét tuyển vào ngành CAND

Thứ Bảy, 07/07/2018, [GMT+7]

Theo quy định, thí sinh có một môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển dưới 5 điểm sẽ không được tham gia xét tuyển vào các trường ngành CAND.
 

1

 

Mới đây, Cục Đào tạo - Bộ Công an đã đưa ra một số lưu ý và thông tin mới về việc đăng ký dự tuyển vào các trường Công an Nhân dân. Theo đó, đơn vị này khuyên những thí sinh có một môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các trường CAND dưới 5 điểm thì nên điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ra các trường ngoài ngành Công an. Lý do là bởi Bộ Công an quy định mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên mới được tham gia xét tuyển.

Hiện nay, các học viện và trường Đại học CAND đã tiến hành kiểm dò, tổ chức kiểm dò kỹ toàn bộ thông tin cá nhân thí sinh, từ hồ sơ đăng ký xét tuyển đạt sơ tuyển từ Công an các tỉnh gửi về các trường để tránh sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khi xét tuyển.

Cũng theo thông tin từ Cục Đào tạo, nhiều thí sinh khi đăng ký thi THPT Quốc gia chưa nắm rõ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an dẫn đến tự xác định chưa đúng khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên của bản thân. Đồng thời, nhiều thí sinh đăng ký chưa đúng nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND.

Theo quy định của Bộ Công an: mỗi thí sinh chỉ đăng ký vào 1 trường, 1 ngành, 1 tổ hợp xét tuyển vào hệ thống các trường CAND. Nguyện vọng xét tuyển đó phải là nguyện vọng 1. Tuy nhiên, trên dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều thí sinh đăng ký chưa đúng. Có trường hợp thí sinh đạt sơ tuyển đăng ký 1 trường, 1 ngành, 1 tổ hợp xét tuyển vào hệ thống các trường CAND tuy nhiên không phải là nguyện vọng 1.

Ở những lỗi này, các trường đã thông báo về đơn vị sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, yêu cầu thí sinh nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào 1 trong các trường CAND (theo phân vùng tuyển sinh) thì trong thời gian được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (19/7-28/7/2018), thí sinh phải điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là nguyện vọng 1, nếu không thí sinh sẽ bị từ chối quyền xét tuyển.

Có trường hợp thí sinh đạt sơ tuyển nhưng đăng ký hơn 1 trường, 1 tổ hợp vào hệ thống các trường CAND. Đối với những thí sinh này, các trường sẽ thông báo về đơn vị sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, yêu cầu thí sinh nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào 1 trong các trường CAND (theo phân vùng tuyển sinh) thì trong thời gian được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (19/7-28/7/2018), thí sinh phải điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là nguyện vọng 1 và bỏ các nguyện vọng xét tuyển thừa (nguyện vọng 2, 3,…n) đi. Nếu không chỉnh sửa, thí sinh sẽ bị từ chối quyền xét tuyển (do vi phạm đăng ký hơn 1 tổ hợp, 1 ngành, 1 trường trong hệ thống các trường CAND).

Đối với trường hợp thí sinh đạt sơ tuyển nhưng chưa đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường sẽ thông báo về đơn vị sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, yêu cầu thí sinh nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào 1 trong các trường CAND (theo phân vùng tuyển sinh) thì trong thời gian được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển (19/7/-28/7/2018), thí sinh phải bổ sung nguyện vọng xét tuyển vào 1 tổ hợp, 1 trường CAND là nguyện vọng 1, nếu không thí sinh dù đạt sơ tuyển cũng không được xét tuyển.

Riêng trường hợp những thí sinh không sơ tuyển, không đạt sơ tuyển nhưng đăng ký 1 trường, 1 ngành, 1 tổ hợp xét tuyển vào hệ thống các trường CAND hoặc nhiều trường, nhiều tổ hợp vào các trường CAND, các thí sinh này sẽ không thuộc đối tượng xét tuyển vào các trường CAND.

Được biết, trong kỳ xét tuyển năm nay, có 28.964 thí sinh đăng ký dự tuyển/1.192 chỉ tiêu (trung bình 25 thí sinh/chỉ tiêu) tỉ lệ chọi 1/25, giảm 2.333 thí sinh đăng ký và 308 chỉ tiêu tuyển so với năm 2017.

 

 

Theo VTV

.
.
.
.
.