.

Điện Biên: Sẽ có 9 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện được thành lập

Chủ Nhật, 06/05/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Thực hiện Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND các huyện, thị xã thì tỉnh Điện Biên sẽ có tất cả 9 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện được thành lập.
 
 
s
Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mường Chà (ảnh kt)

Theo đó, có 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được thành lập  trong đó: Có 6 trung tâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dạy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mường Chà, Mường Nhé, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng; 02 Trung tâm được thành lập mới là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nậm Pồ và thị xã Mường Lay và 01 Trung tâm được thành lập trên cơ sở bổ sung chức năng nhiệm vụ về dạy nghề và hướng nghiệp đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Điện Biên.

Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên này sẽ trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND các huyện, thị xã. Việc sáp nhập, chuyển đổi các Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, tinh gọn bộ máy, giảm bớt đầu mối quản lý, tiết kiệm tối đa ngân sách Nhà nước./.

 
 
 
 
Tử Long
.
.
.
.
.