.
Điện Biên :

Cải thiện hệ thống nước sạch và công trình vệ sinh cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 08/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu cấp thiết với đời sống con người, nhất là với trẻ em sống ở nông thôn, miền núi. Trong những năm qua, hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện đáng kể.

Hiện nay toàn tỉnh có 1.934 cơ sở giáo dục với 489 điểm trường chính và 1.445 điểm trường lẻ. Trong đó có 223/489 điểm trường chính đã được đầu tư hệ thống nước tự chảy, giếng khoan và giếng đào, đạt khoảng 46%; có 345/1445 điểm trường lẻ đã được đầu tư cả hệ thống nước tự chảy, giếng khoan và giếng đào, đạt khoảng 25%; có 1.204/1.934 điểm trường đã được đầu tư nhà tiêu kiên cố hoặc bán kiên cố, đạt khoảng 62%. 

1
 Trường mầm non xã Thanh Xương, huyện Điện Biên được đầu tư hệ thống nước sạch đáp ứng nhu cầu vệ sinh trong nhà trường


Nhiều chương trình, dự án đầu tư nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch cho các trường học đem lại kết quả thiết thực như: Dự án Phát triển Giáo dục THCS II, Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Dự án Phát triển Giáo dục THPT, Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất, Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt trong đó là Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, đã đầu tư xây dựng 105 công trình vệ sinh, 03 công trình nước cho các cơ sở giáo dục và tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh về khai thác, bảo quản, sử dụng nguồn nước sạch và vệ sinh môi trưởng từ nguồn vốn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hàng năm.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cũng huy động nhiều nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho các trường, trong đó có hệ thông nước sạch và công trình vệ sinh, điển hình như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ xây dựng 08 trường học, 41 khu nội trú cho học sinh huyện Mường Ẳng và Tủa Chùa (339 phòng nội trú, 42 nhà bếp, 40 khu vệ sinh, 40 hệ thống cấp nước....)

Tổ chức Minors và tổ chức Tầm nhìn thế giới hỗ trợ xây dựng 107 phòng ở nội trú tại huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Tủa Chùa; Ngân hàng Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ xây dựng một số trường học và khu nội trú tại huyện Mường Nhé; Doanh nghiệp XDTN Xuân Trường tỉnh Ninh Bình xây dựng 14 phòng ở, nhà bếp, nhà vệ sinh, công trình nước cho học sinh huyện Điện Biên... Các nguồn vốn hỗ trợ trên đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện điều kiện nước sạch, vệ sinh môi trường trong các cơ sở giáo dục.

Hiện tại toàn tỉnh vẫn còn trên 1.300 điểm trường chính và các điểm trường lẻ chưa được đầu tư hệ thống nước sạch, còn 730 điểm trường chưa có nhà tiêu hoặc chỉ có nhà tiêu làm bằng vật liệu tạm, chủ yếu tập trung ở các điểm trường lẻ, xa trung tâm.

Trong giai đoạn tới nhằm hoàn thiện hệ thông nước sạch và công trình vệ sinh cho các cơ sở giáo dục, Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần được huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống nước sinh hoạt như đường nước, bể nước, téc nước, giếng khoan, giếng đào) cho 1.322 điểm trường hiện chưa có nước sử dụng; Hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống nhà tiêu hợp vệ sinh cho 525 điểm trường đang có nhà tiêu làm bằng vật liệu tạm và bổ sung cho các trường còn thiếu nhà vệ sinh./.

 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.