.

Điện Biên: Kỳ thi THPT quốc gia diễn ra từ 25 - 27/6

Thứ Hai, 16/04/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Trong thời gian 3 ngày từ 25-27/6/2018, kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra. Năm nay nhìn chung, về bài thi, hình thức thi không thay đổi so với năm 2017, chỉ có một vài thay đổi trong quy chế thi năm 2018.
 
s
Lịch thi THPT quốc gia năm 2018

 

Nhìn chung, về bài thi, hình thức thi không thay đổi so với năm 2017: Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT). Hình thức thi tiếp tục duy trì như năm 2017: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.
 
Có một vài thay đổi nhỏ trong Quy chế thi năm 2018
 
Năm nay quy chế thi có một số sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của Pháp luật; đảm bảo công bằng hơn về quyền lợi hợp pháp của các đối tượng thuộc diện chính sách trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Đơn giản hơn về mặt thủ tục, phù hợp với cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn cho thí sinh đăng ký và tham dự thi Kỳ thi THPT quốc gia và đảm bảo công bằng, khách quan hơn trong chấm thi. Ngoài ra, sửa đổi một số cụm từ để đảm bảo chính xác về mặt thuật ngữ và phù hợp với thực tế.....
 
Về hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT cũng được sửa đổi, bổ sung như sau: Người đã học hết chương trình THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi phải có “Học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu)”, thay vì “học bạ THPT; học bạ hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với giáo dục thường xuyên (bản sao)”. Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi năm trước do xếp loại hạnh kiểm yếu không cần  “phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận không vi phạm pháp luật“ như quy định của năm 2017. Tuy nhiên, trên phiếu đăng ký dự thi cần có xác nhận về nhân thân của Công an xã/phường nơi cư trú.
 
Tại tỉnh Điện Biên toàn tỉnh thành lập 01 cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì với 21 điểm thi trong đó có 10 điểm thi liên trường và 11 điểm thi độc lập đặt tại các trường THPT.  Dự kiến số thí sinh dự thi năm 2018 khoảng hơn 5700 thí sinh (có trên 4400 thí sinh học tại các trường THPT, gần 500 thí sinh học tại các Trung tâm GDTX và khoảng 800 thí sinh tự do).
 
Theo đó kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 25-27/6/2018; ngày 24/6/2018 thí sinh có một buổi chiều ngày để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi./.
 
 
 
 
 
Tử Long
 
.
.
.
.
.