.

31 đơn vị xác nhận hồ sơ "không chuẩn xác" cho ứng viên GS, PGS

Thứ Sáu, 06/04/2018, [GMT+7]

31 đơn vị xác nhận hồ sơ “không chuẩn xác” cho ứng viên GS, PGS hoặc thẩm định hồ sơ ứng viên chưa kỹ càng.
 
Chiều 5/4, Bộ GD-ĐT chính thức công bố danh sách các đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS, PGS năm 2017 và sẽ có hình thức xử lý nghiêm.

Bộ GD-ĐT nhìn nhận sai sót của việc xét duyệt hồ sơ và công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS chủ yếu nằm ở các khâu: Ứng viên kê khai hồ sơ thiếu chuẩn xác, thiếu minh chứng cụ thể; cơ sở giáo dục đại học xác nhận thông tin do ứng viên kê khai chưa chặt chẽ; các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành thẩm định hồ sơ ứng viên chưa kỹ càng.
 

1
Danh sách 31 đơn vị xác nhận hồ sơ “không chuẩn xác” cho ứng viên GS, PGS năm 2017


Để chấn chỉnh tình trạng xảy ra sai sót khi xác nhận thời gian giảng dạy của các giảng viên thỉnh giảng liên quan đến việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 và nâng cao trách nhiệm của các đại học, học viện trường đại học trong việc tổ chức, quản lý và đánh giá chất lượng hoạt động thỉnh giảng, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát quy định, quy trình của cơ sở đào tạo liên quan đến quá trình tổ chức và quản lý hoạt động thỉnh giảng, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở đào tạo.

Cùng với đó là chấn chỉnh công tác mời giảng viên thỉnh giảng, quản lý, đánh giá chất lượng hoạt động thỉnh giảng, lưu trữ hồ sơ thỉnh giảng và xác nhận kết quả thực hiện hoạt động thỉnh giảng gửi đến cơ quan, tổ chức liên quan.

Bộ cũng yêu cầu công khai số lượng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động thỉnh giảng hằng năm theo quy định trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo./.

 

 

Theo VOV

.
.
.
.
.