.
Điện Biên :

Trên 29.400 lượt cán bộ, công chức, viên chức tỉnh sẽ được bồi dưỡng, đào tạo trong năm 2018

Thứ Tư, 17/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của công tác cán bộ, được tỉnh chú trọng thực hiện, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, cập nhật kiến thức... cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh.

Trong năm 2017 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho gần   29.000 lượt người, đạt 112 %  kế hoạch đề ra, trong đó: Đào tạo, bồi dưỡng viên chức: Bồi dưỡng bắt buộc cập nhật kiến thức dành cho viên chức đạt 167%, Bồi dưỡng quốc phòng - an ninh đạt 187%, Bồi dưỡng Tin học đạt 390% (vượt 290%). Bồi dưỡng lý luận chính trị trình độ Sơ cấp đạt 214% (vượt 114%).

1
Năm 2017, gần 29.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, đào tạo . ảnh - Học viên đã được công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức Dân chính Đảng tỉnh khóa 10


Công tác đào tạo, bồi dưỡng bước đầu đã gắn với quy hoạch và sử dụng cán bộ; CBCCVC đã chủ động, tích cực và có ý thức trong học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho bản thân. Nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng có sự đổi mới, cơ bản phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương; phương pháp giảng dạy được hiện đại hóa bằng việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập.

Trong năm 2018, tỉnh Điện Biên dự kiến thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho trên 29.400 lượt CBCCVC trong đó: đào tạo, bồi dưỡng cho 2.742 lượt CBCC cấp tỉnh, cấp huyện, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; 23.226 lượt Viên chức; 3.443 lượt CBCC cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đại biểu HĐND cấp xã.. Dự kiến nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC trong năm 2018 trên 56,9 tỷ đồng./.
 

 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn
 

.
.
.
.
.