.

Điện Biên tiếp nhận hơn 1,6 tỷ đồng tài trợ của tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam

Thứ Tư, 03/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Nguồn tài trợ sẽ được sử dụng để triển khai dự án xây dựng phòng học cho học sinh Trường Tiểu học Phình Sáng, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Nguồn tài trợ sẽ được sử dụng để triển khai dự án xây dựng phòng học cho học sinh Trường Tiểu học Phình Sáng, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên


Theo quyết định của UBND tỉnh, nguồn tài trợ của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam sẽ được tiếp nhận để triển khai dự án xây dựng phòng học cho học sinh Trường Tiểu học Phình Sáng, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, với tổng giá trị 72.978 UDS tương đương 1.627.409.000 VNĐ.

Theo đó sẽ giao cho UBND huyện Tuần Giáo chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ theo quy định. Thời gian thực hiện từ 01/12/2017 đến ngày 30/7/2018./.
 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.