.
Trường Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên :

Nâng cao chất lượng đào tạo con em Dân tộc trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 10/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Vừa qua, Đoàn khảo sát Vụ Giáo dục dân tộc- Bộ Gíao dục và Đào tạo do đồng chí Lê Như Xuyên- Phó vụ trưởng vụ Giáo dục dân tộc làm trưởng đoàn làm việc với Trường Phổ thông Dân Tộc Nội Trú tỉnh về công tác đào tạo đối với học sinh Dân tộc trên địa bàn.

1
Đoàn khảo sát Vụ Giáo dục dân tộc- Bộ Gíao dục và Đào tạoviệc với Trường Phổ thông Dân Tộc Nội Trú tỉnh Điện Biên

 

Qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh trong nhà trường, học sinh đỗ tốt nghiệp tỷ lệ bình quân là 95%. Trong các kì thi học sinh giỏi các cấp nhà trường đạt nhiều thành tích cao: đạt 39 giải cấp quốc gia và Hội thi các trường Dân tộc Nội trú toàn quốc, 1328 giải cấp tỉnh và vinh dự đón nhận 4 lần cờ thi đua của Chính phủ.v.v.

Học sinh trong nhà trường có 16 thành phần dân tộc theo học, đặc biệt có 3 dân tộc ít người là Dân tộc  Cống, Sila và La Hủ đều là những em học sinh ở khu vực 3, khu vực 2 điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thế nhưng các em vẫn đạt nhiều thành tích cao trong học tập .

Hàng năm nhà trường đã triển khai các văn bản liên quan đến tuyển sinh vào Cao đẳng, Đại học, đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác cử tuyển: Nghị định 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 134, niêm yết công khai tại bản tin nhà trường các thông tin về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường đại học theo chế độ cử tuyển; quy định về hồ sơ và thời gian thu nhận hồ sơ.

Qua buổi làm việc với Đoàn khảo sát, trường PTDTNT tỉnh đề xuất để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn theo ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn của người theo học chế độ cử tuyển cần có sự điều chỉnh, chính sách cho người đi học, ngoài học bổng theo quy định của nhà nước, cần có chế độ khen thưởng, khuyến khích những cá nhân có kết quả học tập khá, giỏi, thực hiện chính sách cử tuyển tạo cơ hội cho học sinh người dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo được học tập nâng cao trình độ và xây dựng cơ chế, chính sách cho vay vốn ưu đãi đối với người tốt nghiệp trình độ đại học có nhu cầu vay vốn khởi nghiệp./.
                                                                                                                                

 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.