.
Điện Biên :

Đầu tư xây dựng 43 Trường Mầm non

Thứ Ba, 14/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã chính thức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 43 Trường Mầm non trên địa bàn toàn tỉnh với tổng kinh phí gần 119 tỷ đồng.

Dự án xây dựng 43 Trường Mầm non với 178 phòng học thuộc đề án kiên cố hóa trường học, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng (giai đoạn 2012 -2015 tỉnh Điện Biên đợt 2)

Dự án xây dựng 43 Trường Mầm non với 178 phòng học được xây dựng tại các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Ảng, Điện Biên Đông và huyện Tuần Giáo.

1
Trường Mầm non Sín Thầu là 1 trong 43 trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Điện Biên được đầu tư xây dựng mới nhằm từng bước nâng cáo chất lượng giáo dục 

 

Dự án đầu tư bằng 2 nguồn vốn: Phần chi phí xây dựng hạng mục nhà lớp học được đầu tư bằng nguồn vốn TPCP dự phòng giai đoạn 2012 – 2015 của chương trình kiên cố hóa trường học, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên. Phần chi phí san ủi mặt bằng và các hạng mục phụ trợ khác được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách huyện hoặc vốn sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

Việc đầu tư xây dựng nhà lớp học kiên cố nhằm xóa bỏ phòng học tạm thời, từng bước đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tổi thiểu nhất, góp phần thực hiện tốt chính sách giáo dục đối với trẻ em vùng đặc biệt khó khăn, từng bước nâng cáo chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên và Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Ảng, Điện Biên Đông và huyện Tuần Giáo quản lý và điều hành, dự án được thực hiện trong thời gian từ năm 2017- 2018.
 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.