.

Điện Biên có 1.839 lớp học theo Mô hình trường học mới Việt Nam

Thứ Tư, 22/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam được tỉnh Điện Biên triển khai từ năm học 2012-2013 đối với khối Tiểu học, từ năm học 2015-2016 với khối Trung học cơ sở (THCS). Mô hình đã có  hiệu quả bước đầu và phù hợp với các địa phương có nhiều thành phần dân tộc khác nhau.

Hiện tại, tỉnh Điện Biên đang duy trì lớp học Mô hình trường học mới tại 68 trường, mở rộng 86 trường đủ điều kiện với 1.839 lớp, 40.757/51.851 học sinh lớp 2, 3, 4, 5 chiếm 78,6%.

Học sinh Trường Tiểu học số 1 Thanh Yên (xã Thanh Yên, huyện Điện Biên).


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã đăng ký thực hiện mô hình Trường học mới cấp THCS (gọi tắt là THM). Đây là mô hình mới nên yêu cầu giáo viên phải cập nhật, nghiên cứu lại và bồi dưỡng thêm. Có một số ít giáo viên cao tuổi ngại chuyển đổi, giáo viên có năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức lớp hạn chế cũng ngại khi tham gia mô hình này. Do đó Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên xác định phải tăng cường kiểm tra, quản lý, tư vấn để tháo gỡ khó khăn, giải quyết vấn đề tư tưởng, nhận thức của giáo viên.

Năm học 2016- 2017, toàn tỉnh có 66 trường (chiếm 55,46%) với 386 lớp, 12.029 học sinh tham gia mô hình THM. Mô hình được triển khai ấn định tại tất cả địa phương theo khảo sát của Bộ Giáo dục - Đào tạo một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp với thực tế địa phương và nhận thức của học sinh.
Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.