.

Trường Cao đẳng Kinh tế Điện Biên dẫn đầu phong trào thi đua Khối trường Chuyên nghiệp năm học 2016 -2017

Thứ Năm, 19/10/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 19/10, khối trường chuyên nghiệp tỉnh Điện Biên gồm 04 trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Y tế; đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017.

Năm học 2016-2017 các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng, tổ chức triển khai quán triệt thực hiện Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua của các trường trong khối luôn được đổi mới, phong phú về nội dung, hình thức, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị của các nhà trường.

1
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017 khối trường chuyên nghiệp tỉnh Điện Biên

 

Trong năm học 2016 - 2017, nhiều đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn được triển khai và nhận được sự hưởng ứng sâu rộng, đạt nhiều hiệu quả tích cực; các hoạt động chung của Khối cũng được tổ chức thưởng niên tạo không khí sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các trường. Tích cực tham gia các phong trào thi đua do các ban, ngành, đoàn thể tỉnh phát động, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, công tác nghiên cứu khoa học..  

Năm học 2016-2017, nhiều tập thể cá nhân đạt được các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các cấp, trong đó: 53/55 tập thể lao động tiên tiến (96,36%); 22/55 tập thể lao động xuất sắc (40%); 462/487 cá nhân lao động tiên tiến (94,87%); 67/487 chiến sỹ thi đua cơ sở (13,76%); 3/487 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (0.62%); HSSV xếp loại học tập từ khá trở lên đạt 41,36%; HSSV xếp loại rèn luyện từ khá trở lên đạt 92,57%..

Từ những kết quả đã đạt được, các trường đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018, trong đó nhấn mạnh một số nội dung: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện Luật thi đua, Khen thưởng, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.. Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua Khối trường Chuyên nghiệp theo hướng dẫn; Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt trong mỗi nhà trường.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên đã khen thưởng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Khối trường chuyên nghiệp cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên; khen thưởng Bằng khen cho Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên đã có thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao ước thi đua năm học 2016-2017.
 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.