.
Điện Biên :

2/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2

Thứ Sáu, 27/10/2017, [GMT+7]

Điện Biên là một trong những tỉnh có tỷ lệ mù chữ cao, đặc biệt ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, số lượng người mù chữ, tái mù chữ vẫn còn nhiều. Trong thời gian gần đây, công tác phổ cập giáo dục các cấp học, đặc biệt là công tác xóa mù chữ đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã mang hiệu quả to lớn, góp phần nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội.

Được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2014, "Kế hoạch xóa mù chữ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên" tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng lộ trình. Tính đến nay toàn tỉnh đã có 86/130 đơn vị cấp xã và 8/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; 44/130 đơn vị cấp xã và 2/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Học sinh Trường Tiểu học Sa Lông (Xã Sa Lông, huyện Mường Chà). Ảnh LH
Học sinh Trường Tiểu học Sa Lông (Xã Sa Lông, huyện Mường Chà). Ảnh LH

 

Toàn tỉnh hiện có 513 trường học mầm non và phổ thông với 7.377 lớp; quy mô đầu năm học là 179.350 học sinh mầm non và phổ thông, tăng 3.631 học sinh so với cùng kỳ năm trước và đạt 98,6% so với kế hoạch giao.

Trong thời gian tới, Điện Biên sẽ triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác chống mù chữ; đổi mới công tác quản lýkiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ các cấp, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và đào tạo với các ngành, các tổ chức có liên quan trong công tác chống mù chữ; tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp với nhóm đối tượng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia chống mù chữ; củng cố bền vững kết quả chống mù chữ, hạn chế mù chữ trở lại; đẩy mạnh xã hội hoá công tác chống mù chữ; điều chỉnh định mức chi cho công tác xóa mù chữ, tăng cường giáo viên chuyên trách xóa mù chữ cho các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn ...

 

Lường Hương

.
.
.
.
.