.
Điện Biên :

Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội giám sát thi hành Luật Giáo dục tại huyện Mường Ảng

Thứ Năm, 07/09/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội do đồng chí Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Mường Ảng về tình hình thi hành Luật giáo dục trên địa bàn.

1
Đồng chí Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Mường Ảng về tình hình thi hành Luật giáo dục trên địa bàn.


Những năm qua, UBND huyện Mường Ảng đã chỉ đạo phổ biến, triển khai rộng rãi tới toàn thể nhân dân và cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục. Việc thực hiện chế độ, chính sách với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương về luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai luật giáo dục huyện Mường Ảng cũng có nhiều khó khăn, hạn chế, đồng thời cũng bộc lộ một số bất cập khi thực hiện mục tiêu giáo dục so với Luật, như: Phân chia trong hệ thống giáo dục quốc dân; sửa đổi, bổ sung quy định về giáo dục phổ thông chưa thống nhất nội dung; hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện; chính sách đối với nhà giáo và người học chưa đồng bộ. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung giáo dục và phổ cập giáo dục.

Đồng chí Ngô Thị Minh, phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện Mường Ảng đạt được trong thực hiện luật giáo dục thời gian qua, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Mường Ảng tiếp tục quan tâm, thực hiện luật giáo dục, luật giáo dục sửa đổi một cách hiệu quả để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học của địa phương./.

 

 

Đức Bình
 

.
.
.
.
.