Nậm Pồ sau 5 năm thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư

Thứ Ba, 13/08/2019, 09:27 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sau 5 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Nậm Pồ đã tăng cường công tác lãnh đạo, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể, đơn vị ký ủy thác đối với nguồn vốn vay. Qua đó, từng bước thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Ngay khi có chỉ thị 40 của Ban bí thư, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ đã ban hành Chỉ thị số 08/2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội để triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện trong việc hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Bố trí Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện.

1
Sau 5 năm, trên 12 ngàn lượt hộ và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Nậm Pồ được vay vốn, tạo điều kiện để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó bí thư Thường trực huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Trong những năm qua huyện đã ra chỉ thị, UB xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện và lãnh đạo các xã, bản đều tổ chức tuyên truyền sau đó phối hợp với NHCS huyện tiến hành triển khai hướng dẫn các hộ trong quá trình vay vốn, thực hiện dư nợ cũng như trả lãi, trả gốc đúng hạn

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW doanh số cho vay đạt 362 tỷ đồng, với 12.773 lượt hộ và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn, tạo điều kiện để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Trong đó, trên 5.700 lượt hộ nghèo, 250 lượt hộ cận nghèo được vay vốn, giúp trên 2.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; gần 120 lao động tạo được việc làm... đầu tư xây dựng 1.130 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; trợ giúp hơn 2.000 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố và được vay vốn để phát triển sản xuất, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Với phương thức cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã trở thành một kênh dẫn vốn hữu hiệu, tin cậy đối với nhân dân; giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi, an toàn; sử dụng vốn có hiệu quả, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Ngân hàng CSXH – chi nhánh huyện Nậm Pồ cho biết: Sau 5 năm thực hiện nghị quyết, ngân hàng chính sách xã hội huyện Nậm Pồ đã tích cực triển khai thực hiện chính sách tới người dân, nguồn vốn vay được thực hiện công khai, minh bạch, người vay vốn sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Nậm Pồ

5 năm qua, nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội đã đồng hành cùng người dân huyện Nậm Pồ với 11 chương trình tín dụng chính sách, hiệu quả của nguồn vốn mang lại rất rõ nét. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt từ việc đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, công trình phúc lợi phát huy hiệu quả sử dụng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân mỗi năm 4%./.
 

 

 

Anh Thu – Đức Trung/DIENBIENTV.VN

.