.
Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên :

Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (Kỳ IV)

Chủ Nhật, 14/04/2019, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Đoàn ĐBQH tỉnh tổng họp ý kiến giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh để giám sát, chỉ đạo và thông báo đến cử tri

Trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tổng hợp, đề nghị Quốc hội, Uỷ ban Thưởng vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành chỉ đạo giải quyết 05 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, báo cáo để Quôc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết. Đến nay, 05/05 ý kiến, kiến nghị của của tri đã được các Bộ, ngành trả lời, Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, như sau:

I. Bộ Công Thương

1. Kiến nghị: Tình hình giá điện, xăng dầu không ổn định làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân, nhất là người dân nghèo ở nông thôn. Đề nghị có biện pháp đê ôn định gia xăng, dâu hiện nay.
 
Trả lời: (Văn bản số 372A/BCT-KH ngày 15/1/2019 của Bộ Công thương).

Nguyên tắc quản lý giá bán xăng dầu và trình tự điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được Chính phủ quy định rõ tại Điều 38 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu, trong đó nguyên tắc cơ bản là “Giá xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”.

Thời gian qua, Bộ Công thương luôn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng cùng Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu, đúng quy định của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, giá xăng dầu trong nước phản ánh diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới.

1
Hình minh họa

 

Thực tế, giá xăng dầu thế giới thời gian vừa qua diễn biến phức tạp, có giai đoạn tăng nhanh và mạnh nhưng giá bán xăng dầu trong nước không điều chỉnh hoặc tăng ở mức độ có chia sẻ giữa các bên tham gia thị trường thông qua việc Nhà nước áp dụng các biện pháp bình ổn giá bằng các công cụ tài chính (sử dụng hoặc tăng mức sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu...) nhằm giữ ổn định giá bán, góp phân kiềm chế mức độ tăng giá của các mặt hàng xăng dầu từ đó giảm thiểu tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội, đến mục tiêu kiềm chế lạm phát, ôn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Trong năm 2018, Quỹ Bình ổn giá xăng được chi sử dụng thường xuyên từ đầu năm cho đến kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 21 tháng 11 năm 2108 nhằm hạn chế tác động giá thành phẩm xăng dầu thế giới tới giá bán xăng dầu trong nước, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Trước biến động của giá thành phẩm thế giới xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5 R.ON92), Liên Bộ Công thương - Tài chính đã sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giữ ổn định giá xăng E5 RON92 trong 10 kỳ điều hành trong năm 2018.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới năm 2018 tăng 18,7 - 31,5% so với năm 2017 trong khi giá bán lẻ xăng dầu trong nước chỉ tăng trung bình từ 10,5¬25,6%. Đối với kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 06 tháng 10 năm 2018, giá thành phâm xăng dâu thê giới tăng ở mức cao nhất từ cúối năm 2014, làm cho giá cơ sở mặt hàng xăng E5RON92 tăng khoảng 2.238 đồng/lít so với giá bán tối đa tại kỳ điều hành trước liền kề, tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định chỉ cho phép các thương nhân tăng 675 đồng/lít xăng E5RON92, còn lại chi Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu 1.563 đồng/lít (xấp xỉ 70% mức giá tăng) để hô trợ giảm bót mức tăng giá.

Dienbientv.vn tiếp tục đăng tải trả lời của Ban Nghành liên quan tới những kiến nghị của cử tri vào kỳ tiếp theo....

 

 

BT/DIENBIENTV.VN


 

.
.
.
.
.