.

Thư chúc mừng năm mới Xuân Kỷ Hợi năm 2019 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

Thứ Ba, 05/02/2019, [GMT+7]
Điện Biên TV - Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 
Thân ái gửi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ tỉnh Điện Biên!
 
Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 
s
Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đọc thư chúc mừng năm mới Xuân Kỷ Hợi năm 2019 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.

 

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ!
 
Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của các cấp chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc, tỉnh ta đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách vượt dự toán; các mặt văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; khối đại đoàn kết các dân tộc được phát huy.
 
Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ thân mến!
 
Bước sang năm 2019, năm có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; là năm Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019), 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019) và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019); với phương châm hành động: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, đột phá phát triển", tỉnh ta phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,2%; tăng cường huy động, sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả nguồn lực đầu tư; nâng cao hiệu quả thực hiện xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư, thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền, phát huy vai trò Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, quyết tâm phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh trong năm 2019.
 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, phát huy, khai thác tốt nhất tiềm năng lợi thế, tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019 của tỉnh Điện Biên.
 
Năm mới, chúc đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi mới!
 
Chào thân ái và quyết thắng!
 
TỈNH ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN
 
 
 
 
 
 
BBT/DIENBIENTV.VN
.
.
.
.
.