Điện Biên

Nhìn lại sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 16/01/2019, 14:21 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hành động cách mạng của cấp ủy, tổ chức đảng từng địa phương đơn vị. Với những cách làm hay, cụ thể, thiết thực, hiệu quả việc học Bác đã tạo chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị TSVM; tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-     an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên xác định nội dung đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nội quy cơ quan, đơn vị, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Huyện ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, gần dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân.

2
Việc tổ chức triển khi thực hiện theo chủ đề của từng năm việc cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc, đặc biệt là những vấn đề tổ chức triển khai thực hiện làm theo tư tưởng tấm gương của Bác về phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, cũng như xây dựng tác phong công tác người đứng đầu

 

Đặc biệt, luôn quan tâm chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm, chú trọng việc làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể. Đồng thời, nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp giữa “xây” với “chống” trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với tất cả các tổ chức cơ sở đảng và từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc ở từng địa phương, đơn vị.

Ông Vũ Văn Quyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Điện Biên cho biết: Qua  gần 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của BCT BTV huyện ủy Điện Biên đã lãnh đạo chỉ đạo lãnh đạo tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị 05 BCT đến toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân. Có thể khẳng định rằng qua việc tổ chức triển khi thực hiện theo chủ đề của từng năm việc cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc, đặc biệt là những vấn đề tổ chức triển khai thực hiện làm theo tư tưởng tấm gương của Bác về phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, cũng như xây dựng tác phong công tác người đứng đầu trong toàn đảng bộ.

Đến giờ phút này so sánh với Nghị quyết ĐH 18 huyện Đảng bộ  chúng tôi thấy rằng có 50/63 chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch đề ra, 9/63 mục tiêu đạt trên 63% còn 4/63 chỉ tiêu đạt dưới 90%, phấn đấu hết 2019 sẽ hoàn thành các mục tiêu KTXH – QPAN và xây  dựng hệ thống chính trị và phấn đấu về trước một năm. Qua triển khai Chỉ thị 05 của BCT có nhiều cách làm hay, xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều cá nhân tiêu biểu đi đầu gương mẫu tiên phong đặc biệt là phong trào xây dựng NTM. Đến nay, huyện ĐB có 9/25 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đang đề nghị tỉnh công nhận nâng số xã đạt chuẩn của huyện Điện Biên lên 13/25 xã .

Nêu cao vai trò tính tiền phong gương mẫu, xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu theo chuyên đề học tập và làm theo tấm gương tư tưởng của Bác, bản thân đồng chí nữ Bí thư Chi bộ tổ 3, xã Pom Lót xác định luôn lãnh đạo chi bộ gắn với chương trình hành động của bản thân. Nội dung sinh hoạt chi bộ tập trung vào việc phân tích, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, của đảng viên trong tháng, bàn và xác định nhiệm vụ tháng tới, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và làm công tác xây dựng Đảng. Không khí sinh hoạt tại chi bộ thể hiện dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Sự điều hành của đồng chí bí thư chi bộ từng bước khoa học hơn, bảo đảm thời gian và nội dung dự kiến. Chi bộ đã đề ra được nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác có chất lượng hơn.

Bà Lê Thị Sự - Bí thư Chi bộ tổ 3 xã Pom Lót - huyện Điện Biên cho biết: Sau khi học tập chỉ thị 05 của BCT với vai trò là một người đảng viên luôn luôn nêu cao tấm gương đầu tiên là người đầu tầu gương mẫu nói đi đôi với làm. Sau khi học tập Chỉ thị 05 chúng tôi triển khai tới từng đồng chí trong chi bộ các đồng chí cán bộ nòng cốt ở trong thôn, các ban ngành đoàn thể đến tận người dân. Bản thân tôi là người luôn luôn bám sát và theo dõi để đưa đến hiệu quả cao nhất khi mà Chỉ thị ban hành, nhân dân ủng hộ nhiệt tình, có nghĩ tiền hô hậu ủng, nhân dân sát cánh cùng chi bộ, chi bộ lấy dân làm gốc.

Do đó dân ủng hộ thì mọi phong trào suôn sẻ về KTXH, đời sống nhân dân được nâng lên một bước rất rõ ràng, rất khang trang cụ thể. Việc xây dựng NTM chúng tôi hoàn thành một cách xuất sắc, các phong trào văn hóa văng nghệ TDTT và đặc biệt là trọng điểm phát triển kinh tế đời sống người dân được nâng lên một cách rõ ràng. Đến nay trong thôn không còn hộ đói.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên đều đã ý thức, nghiêm túc hơn trong việc cụ thể hóa các nội dung đăng ký tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, tạo được uy tín trong quần chúng nhân dân. Qua đó có thêm nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên điển hình về tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, tác phong công tác, được Nhân dân tin yêu.

1
1

 

 
Cùng với các hoạt động chuyên môn, thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được thầy và trò Trường THCS Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo chú trọng và cụ thể hóa bằng những việc làm, phong trào thi đua thiết thực, góp phần tạo không khí dạy và học sôi nổi, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường xác định xây dựng nền nếp làm việc và học tập từ CBGV và học sinh là điểm đột phá để thực hiện Chỉ thị 05, trong đó việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, quy chế làm việc của đơn vị. Tổ chức cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm học 2017- 2018, nội dung đăng ký sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên, cuối năm.

Bộ phận chuyên môn của nhà trường cũng chỉ đạo các bộ môn có liên quan lồng ghép tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tiết như các môn Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân và lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Duy trì việc tổ chức học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong trong các buổi sinh hoạt chi bộ, giờ chào cờ, hoạt động hội đồng giáo dục.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên Giáo TƯ, dưới sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên Giáo đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với cấp ủy và tổ chức đảng, chính quyền các cấp.

Được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến nay có thể khẳng định rằng: Nhận thức về Chỉ thị 05 của BCT đã được nâng lên rõ nét và có chiều sâu, nhận thức đó không chỉ trong cán bộ đảng viên mà Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về cơ bản đều biết tới chủ trương lớn của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã và đang đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực và hiệu quả hơn, qua đó tiếp tục góp phần quan trọng vào phát triển KTXH, đảm bảo QPAN, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Đến nay có gần 650 tổ chức cơ sở đảng, 280 chi bộ và 38 ngàn đảng viên trong toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 05 của BCT. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động hơn, phương pháp tổ chức thực hiện khoa học hơn, phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị. Theo các chuyên đề Chỉ thị 05 BCT, hằng năm đã có trên 35 ngàn đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân đăng kí học tập và làm theo Bác, có 970 lượt cơ quan, đơn vị xây dựng được chuẩn mực đạo đức, trong đó gần 700 cơ quan đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn.

Việc học tập quán triệt Chỉ thị 05 đã được gắn với Nghị quyết TW 4 khóa 11, khóa 12 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Một số ban thường vụ cấp ủy đã tập trung đổi mới lề lối tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm công vụ, chống tham nhũng lãng phí đối với cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt người đứng đầu, tạo không khí đồng thuận trong xã hội.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ đoàn thể, cán bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân “ nói đi đôi với làm” dám chịu trách nhiệm và làm việc khoa học.

1
Việc học tập quán triệt Chỉ thị 05 đã được gắn với Nghị quyết TW 4 khóa 11, khóa 12 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng


Ông Nguyễn Đức Vượng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: Qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của BCT và kết quả nổi bật đó, BTG tỉnh ủy là cơ quan được BTV giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực tham mưu giúp Ban thường vụ tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của BCT đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu đó là: Phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, bên cạnh đó các tổ chức cơ sở đảng phải nâng cao nhận thức sâu sắc, đầy đủ về mục đích ý nghĩa, nội dung tinh thần Chỉ thị 05 BCT để chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi cơ quan đơn vị của từng địa phương và từng cán bộ đảng viên.

Phải cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 BCT, tránh chung chung chạy theo hình thức, thành tích và chú trọng phương châm thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của BCT vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục đó là: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở một số cấp ủy đảng, địa phương đơn vị còn chung chung, dập khuôn máy móc theo kế hoạch của cấp trên, có biểu hiện hình thức, thiếu cụ thể, thiết thực, chưa đảm bảo theo tiến độ quy định.

Vẫn còn có cấp ủy, chính quyền, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 do đó trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện còn lúng túng, thiếu quyết liệt; cá biệt một số địa phương đơn vị coi đây là công việc của tổ chức đảng, do đó kết quả thực hiện còn thiếu tính thuyết phục chưa rõ nét.

Tính tự giác, gương mẫu trong học tập của nhiều cán bộ, đảng viên chưa được phát huy; việc đăng kí kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác chưa thực sự gắn kết, chưa tạo thành nền nếp thường xuyên và có sức lan tỏa rộng rãi trong tổ chức đảng cơ quan và cộng đồng xã hội.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy tiếp tục tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của BCT một cách quyết liệt và đồng bộ hơn. Nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là chuyên đề 2019 về: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM ”. Coi đây là giải pháp quan trọng, là việc làm tất yếu, cần thiết và thường xuyên đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, đối với mỗi cán bộ đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng thời chú trọng tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên theo chuyên đề hàng năm, gắn với Nghị quyết TW4 khóa 11-12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay, để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh nhiệm kì (2015-2020) ./.  


 

 

Quang Phong/DIENBIENTV.VN

.