.
Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV :

Nghiên cứu nhiều tờ trình quan trọng

Thứ Tư, 05/12/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục ngày làm việc thứ nhất - Kỳ họp thứ  9, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, trong phiên làm việc buổi chiều 5/12, đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường nhằm nghe và nghiên cứu nhiều Tờ trình quan trọng.

d
Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các Tờ trình

 

Đối với Tờ trình về việc thông qua dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tổng diện tích quy hoạch 3 loại rừng toàn tỉnh sau rà soát, điều chỉnh là 694.753 ha, chiếm 72,8% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; trong đó đất có rừng 371.908,78 ha và đất chưa có rừng 322.844,22 ha. Mục tiêu là từng bước nâng cao độ che phủ rừng, phấn đấu đạt 45% vào năm 2025 và 48% vào năm 2030, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Tờ trình về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo tờ trình, mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là 20.000.000 đồng/năm/xã; riêng xã thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn là 25.000.000 đồng/năm/xã. Chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân là 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư; Khu dân cư có quy mô dân số từ 700 hộ dân trở lên cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm; bố trí thêm 1.000.000 đồng/năm đối với các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn.

d
Đại biểu HĐND tỉnh nghe và nghiên cứu Tờ trình

 

Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn Chương trình MTQG năm 2018 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018), tỉnh Điện Biên. Tổng nguồn vốn dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018) là 46.453 triệu đồng; trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương là 13.609 triệu đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia là 32.844 triệu đồng.

Đại biểu HĐND tỉnh cũng nghe và nghiên cứu các Tờ trình: Tờ trình đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ; Về việc ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Về việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; bãi bỏ Nghị quyết số 343/2014/NQ-HĐND, ngày 23/7/2014 của HĐND tỉnh ban hành mức hỗ trợ để thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; phê duyệt Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019; giao số lượng người làm việc cho các hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2019; Về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019; giao số lượng người làm việc cho các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2019...

d
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh

 

Cũng tại phiên họp, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 2 đồng chí: Hoàng Tiến Dũng - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2018 và ông Nguyễn Ngọc Kỷ - Giám đốc Sở thông và Truyền thông nghỉ hưu do tình trạng sức khỏe; đồng thời thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 đồng chí hiện đang giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Ngày mai (6/12), HĐND tỉnh sẽ chia tổ thảo luận./.

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN
 

.
.
.
.
.