.
Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV :

Năm 2018, Điện Biên có 32/37 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch

Thứ Tư, 05/12/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngay sau khi khai mạc, trong phiên làm việc buổi sáng (5/12), kỳ họp đã xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 tỉnh Điện Biên.

s
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo

 

Năm 2018, được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương cùng sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của các ngành, các cấp, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, có 32/37 tiêu chí chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Nổi bật là: Duy trì tăng trưởng kinh tế khá, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,15%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng định hướng; tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, thu hút được các dự án lớn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp (2 dự án đầu tư trồng Mắc ca đã được cấp chủ trương đầu tư); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán, nhất là nguồn thu từ đất tăng cao (tăng 54% so với dự toán); tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao so với cùng kỳ, nhất là vốn ngoài nhà nước và khu vực doanh nghiệp tư nhân tăng 53% so với năm 2017; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt khá, cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến rõ nét; xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; chất lượng giáo dục đào tạo, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm mới cho lao động tiếp tục chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ, giữ vững không để các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

s
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn phát biểu

 

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Qua theo dõi tình hình chung của tỉnh, báo cáo của UBND, HĐND tỉnh cho thấy hoạt động của HĐND tỉnh Điện Biên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, bảo đảm hiệu lực và hiệu quả. Đại tướng đồng tình với nhiều chủ trương, giải pháp đã đề ra trong các báo cáo, đồng thời trong phạm vi hội nghị hôm nay, Đại tướng trao đổi thêm một số điểm với HĐND của tỉnh gồm: HĐND, Thường trực HĐND cần bám sát chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; HĐND phải chú trọng khâu giám sát việc tổ chức thực hiện các quyết định về kinh tế - xã hội, các nghị quyết về giám sát chuyên đề; tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND; cần tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của người đại biểu HĐND; đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cũng nhấn mạnh thêm: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, vì vậy đề nghị Thường trực HĐND tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ các bước, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 85 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, các văn bản hướng dẫn của cấp trên để việc lấy phiếu diễn ra thành công.

s
Quang cảnh Kỳ họp

 

Trên tinh thần chỉ đạo của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, cùng với những nội dung đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn cũng có phát biểu chỉ ra một số nội dung quan trọng mà các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận đó là: Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII để bàn, quyết định mục tiêu cho năm 2019, đặc biệt là các giải pháp phát triển nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý xây dựng; các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm; nâng cao năng lực của cấp ủy, tổ chức đảng…

Cũng trong phiên làm việc, kỳ họp đã nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Điện Biên; Báo cáo đánh giá giữa kỳ và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên và một số báo cáo khác.

Buổi chiều, tiếp tục phiên làm việc tại hội trường nhằm xem xét, đánh giá vào các báo cáo./.

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.