.

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV lấy phiếu tín nhiệm một số chức danh

Thứ Ba, 04/12/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.
 
Vào lúc 7 giờ 30 ngày 5/12/2018, HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV tổ chức Kỳ họp thứ 9, để xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Xem xét báo cáo của HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật. Xem xét miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thực hiện một số nội dung khác

1
Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII bỏ phiếu tín nhiệm với 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu

 

Đặc biệt tại kỳ học này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Việc triển khai lấy phiếu đã được Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định. Nhiều lượt văn bản tài liệu đã được chỉ đạo, phát hành gửi tới các đại biểu HĐND, cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Kỳ họp sẽ tiếp tục thực hiện phiên chất vấn, trả lời chất vấn...

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra từ ngày 5 đến 7/12/2018. Phiên Khai mạc; phiên công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn trả lời chất vấn và phiên Bế mạc Kỳ họp được Đài PT-TH Điện Biên tường thuật trực tiếp trên sóng Phát thanh vàTruyền hình ./.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.