.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 khóa XIII

Thứ Hai, 03/12/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Sáng 3/12, đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XIII.
 
s
Quang cảnh Hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XIII đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 6 nội dung chính đó là.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019 - 2021; báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Điện Biên; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của Tỉnh ủy; báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Tỉnh ủy; Thông qua Tờ trình về việc điểu chỉnh cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 1 ngày 3/12, thông tin về Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 khóa XIII sẽ tiếp tục được cập nhật......

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
 
 
 
 
 
.
.
.
.
.