.

"Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực"

Chủ Nhật, 02/12/2018, [GMT+7]

Để chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ sau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực.
 

1

Hiện công tác quy hoạch cán bộ cho Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ sau đang được tiến hành. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 14 Ủy viên Trung ương và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bị thi hành kỷ luật; 1 Ủy viên Bộ Chính trị bị khai trừ Đảng và truy tố trước pháp luật. Trong số những cán bộ này, không ít trường hợp đã có những vi phạm nghiêm trọng từ lâu nhưng vẫn lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Mới đây, lại có thêm 1 Ủy viên Trung ương bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật. Trước khi lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, vị cán bộ này đã có nhiều vi phạm trong quản lý đất đai và đầu tư xây dựng.

Không thể đo đếm được sự tổn hại đến niềm tin của nhân dân với Đảng nếu cán bộ suy thoái, có nhiều sai phạm nghiêm trọng lại tiếp tục lọt vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Bài học trong thời gian vừa qua đòi hỏi công tác cán bộ nói chung, trước hết là công tác quy hoạch cán bộ, cần phải được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, đề cao tiêu chuẩn, đặc biệt là phải thực sự công khai, dân chủ hơn.

Vấn đề cần được đặt ra lúc này là phải lựa chọn được những cán bộ thực sự xứng đáng, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín. Đây không chỉ là yêu cầu mà còn là chủ trương dứt khoát nói "không" với tiêu cực trong quy hoạch cán bộ, bởi chỉ có quy hoạch đúng mới có cơ sở để đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng, đặc biệt là sử dụng đúng cán bộ.

 

 

Theo VTV

.
.
.
.
.
.