.

"Các cấp, ngành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT – XH trong năm 2019 và nửa nhiệm kỳ còn lại"

Thứ Ba, 04/12/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV  - "Các cấp, ngành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT – XH trong năm 2019 và nửa nhiệm kỳ còn lại" đây là một trong những chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 ngày 3/12.
 
s
 Đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.

 

Phát biểu Kết luận tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 ngày 3/12 đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh trong thời gian tới: Các cấp, ngành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT – XH trong năm 2019 và nửa nhiệm kỳ còn lại. 

Tập trung khắc phục một số tồn tại, hạn chế như: Rà soát lại độ che phủ rừng và diện tích rừng trồng mới năm 2018; số xã cơ bản đạt và đạt chuẩn nông thôn mới; số người đi lao động ở nước ngoài; số hộ nghèo, cận nghèo; các chính sách hỗ trợ cây con giống cho người nghèo; rà soát lại khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn; các chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể và doanh nghiệp; số doanh nghiệp giải thể năm 2018 và ngừng hoạt động; danh mục một số dự án quy hoạch.

Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt chương trình xây dựng nông thôn mới. Rà soát, tính toán, lựa chọn các dự án, công trình cấp thiết để đầu tư trước, như: trường học, trạm y tế; chọn quy mô cho phù hợp, tránh tình trạng thừa các hạng mục không cần thiết; tính tổng mức đầu tư cho phù hợp. Cần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các công trình trọng điểm, từ việc tính toán đầu tư đến việc thi công dự án.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 nhất trí thông qua tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngoài ra các đại biểu cũng đã tập trung, thảo luận làm rõ một số nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, như: Việc hỗ trợ cây con giống, máy nông cụ; một số công trình dự án đến nay đã xuống cấp nhưng chưa quyết toán; khó khăn, vướng mặc trong giải phóng mặt bằng; đầu tư trục đường 6 cũ (thị trấn Tuần Giáo – Mường Lay); vấn đề đề cầm đồ, cho vay nặng lãi theo nhiều hình thức có nguy cơ gây mất an ninh trật tự.....

 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.
.
.
.
.