.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Thứ Sáu, 23/11/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 74 điểm cầu trong cả nước nhằm tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

c
Điểm cầu tỉnh Điện Biên

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Trần văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Bí thư các huyện, thị, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 8 diễn ra với thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, là năm bản lề 2018 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Các Nghị quyết, quy định lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị: Sau hội nghị lần này, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức tốt việc triển khai học tập, tuyên truyền, giới thiệu Nghị quyết, quy định đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình; quá trình học tập, tuyên truyền về Nghị quyết cần coi trọng tính thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đồng thời các đồng chí chỉ đạo quyết liệt đưa Nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống, nhất là phải thực hiện ngay về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng gồm: Quy định số 08-QĐ/TW ngàỵ 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019./.

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN
 

.
.
.
.
.