.
Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Điện Biên :

380 cán bộ tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018

Thứ Hai, 05/11/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Điện Biên đã  tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho 380 cán bộ là cán bộ cấp ủy của 86 chi, Đảng bộ thuộc Đảng ủy Dân chính Đảng.
 
Hội nghị tập huấn nhằm giúp các cán bộ làm công tác đảng trong toàn Đảng bộ nắm chắc các vấn đề về tổ chức cơ sở đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cũng như các kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận trong tình hình hiện nay để làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đảng.

1
Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Điện Biên đã  tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho 380 cán bộ là cán bộ cấp ủy của 86 chi, Đảng bộ thuộc Đảng ủy Dân chính Đảng.


Hội nghị cũng giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của toàn Đảng bộ.

Thông qua lớp tập huấn, sẽ giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác Đảng nắm vững những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng để từ đó, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các biện pháp thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng./.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.