.

Hôm nay, kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 2/9

Chủ Nhật, 02/09/2018, [GMT+7]

Hôm nay (2/9) là ngày kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 

1
Vào những ngày này, tại Hà Nội cũng như khắp cả nước, đâu đâu cũng trang hoàng cờ hoa, panô, áp phích... như tái hiện lại thời khắc lịch sử 73 năm về trước, khi Việt Nam thực sự được độc lập. Ảnh: VOV.


Ngày 2/9/1945, trên lễ đài lớn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra đời.

Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta, trở thành Nhà nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới chính quyền công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á.

Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2/9 - ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - đã trở thành một ngày hội lớn của toàn dân tộc.

 

 

Theo VTV

.
.
.
.
.