.

Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết

Thứ Tư, 04/07/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, sáng 4/7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra vào 6 báo cáo, dự thảo nghị quyết. Dự họp có các đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

d
Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Dự thảo nghị quyết danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Dự thảo nghị quyết thông qua đồ án thu hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018. Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia thẩm tra báo cáo của các ngành: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự Điện Biên.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đồng tình cao và phát biểu ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan đến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đặc biệt là liên quan đến Báo cáo dự thảo nghị quyết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 (lĩnh vực Pháp chế), đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia ý kiến làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai, cải cách thủ tục hành chính, bố cục báo cáo, nhấn mạnh kết quả nổi bật về quốc phòng – an ninh…

Kết luận buổi thẩm tra, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo, nghị quyết. Đồng thời, đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh sắp tới.

 

 

Diệp Xuân/Dienbientv.vn

 

.
.
.
.
.