.

Điện Biên: Tổng kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

Thứ Bảy, 09/06/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Ngày 8/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính, UBND tỉnh đã tổ chức họp tổng kết, đánh giá công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018.
 
h
Quang cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực, chủ động trong công tác rà soát thủ tục hành chính kịp thời phát hiện để bổ sung, sửa đổi, hoặc ban hành mới đối với các văn bản không còn phù hợp.

Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan đơn vị hành chính được duy trì củng cố, đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch; công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành quan tâm triển khai; việc giao quyền tự chủ về tài chính cho các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đến CBCCVC và các tầng lớp nhân dân.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan đơn vị hành chính được duy trì, chất lượng phục vụ ngày càng nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch.

Việc đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước được chú trọng và từng bước nâng cao về số lượng, chất lượng..../.

 
 
 
Tử Long
 
.
.
.
.
.