.

Điện Biên: Đột phá trong công tác cải cách hành chính

Thứ Bảy, 09/06/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Xác định công tác cải cách hành chính là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp mang tính đột phá, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và hiện đại hóa nền hành chính. Qua đó đã nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc của cơ quan hành chính Nhà nước; phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
s
Từ khi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hành chính sắp xếp hợp lý tổ chức bộ máy theo hướng chuyên môn hóa.

Trong những năm qua, công tác CCHC ( cải cách hành chính ) được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành, các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ trên cả nhiều lĩnh vực CCHC. Công tác thông tin tuyên truyền CCHC, cải cách TTHC ( thủ tục hành chính) được thực hiện với nhiều hình thức phong phú đến cán bộ công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Công tác cải cách TTHC đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ từ việc kiểm soát TTHC, công bố, công khai niêm yết TTHC, tiếp thu xử lý các kiến nghị về TTHC đến việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức... đều cơ bản đảm bảo thời gian, yêu cầu theo quy định, được cá nhân, tổ chức đánh giá cao. 

s
Bưu điện tỉnh Điện Biên tập huấn tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan đơn vị hành chính các cấp được đẩy mạnh và duy trì; số lượng đơn vị đã đạt 100% các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện; chất lượng phục vụ ngày càng nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và cá nhân khi đên giao dịch. Công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước được thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương, đảm bảo quy trình, trình tự theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

Đồng chí Hoàng Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết:  Những năm qua, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên luôn tham mưu cho tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí cán bộ có năng lực làm công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính cho cán bộ đầu mối làm công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị, địa phương trong CCHC.

Nói về việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn đồng chí Hoàng Văn Nam cho biết thêm: Cải cách hành chính theo chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã giúp xử lý, giải quyết công việc nhanh, giảm bớt một số thủ tục rườm rà, quy trình thời gian giải quyết được công khai, rõ ràng đem lại những kết quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Năm 2017, Điểm xác định chỉ số CCHC của tỉnh xếp vị trí 24/63 tỉnh, thành trên cả nước, tăng 18 bậc so với năm 2016. Trong năm, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã giải quyết trên 33.300 hồ sơ, 100% số hồ sơ được trả đúng hạn. 

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, dự ước toàn tỉnh đã tiến hành thẩm định gần 30 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện góp ý trên 40 văn bản. UBND tỉnh đã công bố gần 30 quyết định, trên 600 thủ tục hành chính. Trong đó, công bố mới trên 370 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung trên 80 thủ tục, bãi bỏ gần 150 thủ tục hành chính. Thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông 100% các cơ quan, đơn vị đã niêm yết, công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến cải cách bộ máy nhà nước; hiện đại hóa hành chính; cải cách tài chính công; áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính cũng được tỉnh quan tâm triển khai.

s
Đồng chí Mùa A Sơn, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo CCHC tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác CCHC trong thời gian qua 

Phát biểu tại cuộc họp ban chỉ đạo CCHC tỉnh ngày 8/6, đồng chí Mùa A Sơn, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo CCHC tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác CCHC trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới; rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm, tính sáng tạo của các cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Với những kết quả đạt được, bằng quyết tâm trong thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Tỉnh Điện Biên đã và đang từng bước thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, góp phần hiện đại hóa thủ tục hành chính Nhà nước tại địa phương, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 
 
 
Tử Long
.
.
.
.
.