.

"Các phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo khí thế thi đua sôi nổi"

Thứ Hai, 11/06/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV -  "Các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo khí thế thi đua sôi nổi" đây là khẳng định của đồng chí  Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) ngày 11/6 do tỉnh Điện Biên tổ chức.
 
s
Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày diễn văn khai mạc

 

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn trình bày nêu rõ: Cách đây tròn 70 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước có tổ chức ở nước ta.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đồng thời là động lực tinh thần to lớn, góp thêm sức mạnh cho "người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua”, là định hướng quan trọng để tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”...

 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, 70 năm qua cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã phát huy truyền thống thi đua yêu nước, không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, đã phấn đấu nỗ lực để đóng góp sức người, sức của vào thành công chung của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng theo chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh từ đó đạt nhiều kết quả:  

Tổng Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.054 tỷ 247 triệu đồng; các chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn được triển khai tích cực. Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 52.066 hộ; việc duy trì việc làm thường xuyên cho 312.580 lao động, đã giải quyết việc làm mới cho 9.046 lao động; quy mô trường lớp ngày càng được mở rộng, công tác y tế được duy trì và triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế từng bước được nâng lên. 

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát và không có dịch bệnh lớn xảy ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, luôn chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; công tác cải cách hành chính, thu hút nguồn đầu tư từ trong và ngoài nước luôn được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ở các cơ quan Nhà nước về vai trò của các doanh nghiệp đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao với phương châm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp ổn định và phát triển với phương châm đó chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2016 xếp thứ 43, tăng 21 bậc so với 2015; năm 2017 xếp thứ 24 tăng 19 bậc so với năm 2016. 

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới: tiếp tục phát động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, hiện nay hiện tại toàn tỉnh có 15/116 xã đạt và cơ bản đạt các tiêu chí về nông thôn mới, trong đó có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 7 xã cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí...tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 12,93%. 

Thông qua các phong trào thi đua  “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Dân vận khéo”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua Quyết thắng”...gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của tỉnh đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh...

Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã kịp thời phát hiện, nhân rộng, bồi dưỡng hàng trăm điển hình tiên tiên trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó đã cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, có sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội.

s
 Đồng chí Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng và biểu dương kết quả trong các phong trào thi đua của tỉnh Điện Biên đã đạt được trong những năm qua 

 

Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chúc mừng và biểu dương những kết quả các phong trào thi đua của tỉnh Điện Biên đã đạt được trong những năm qua, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần động viên sức mạnh của toàn dân và của cả hệ thống chính trị vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên theo hướng phát triển bền vững. Các phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thay đổi diện mạo cho nhiều vùng nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 18 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua nhân dịp 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được.

 

 

 

Tử Long
 
.
.
.
.
.