.

Các cơ quan báo chí của tỉnh chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền đối ngoại

Thứ Bảy, 09/06/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại (TTĐN), nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác thông tin, TTĐN. Góp phần tạo môi trường thuận lợi, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh

Điện Biên là tỉnh, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh Điện Biên, đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động công tác TTĐN để thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Trọng tâm là, thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại theo tinh thần Kết luận 16- KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”. Dưới sự chỉ đạo và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, các ấn phẩm có tính báo chí của tỉnh, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài, các tổ chức, quỹ quốc tế.

1
Các đoàn lãnh đạo của 3 tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (PhongSaLy, UĐômXay và LuôngPraBang) sang thăm và tham dự Hội đàm với tỉnh Điện Biên nhằm tăng cường TTĐN, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào (Ảnh KT)

 

Công tác TTĐN được triển khai dưới nhiều hình thức như: thông qua các Hội nghị giao ban báo chí, Báo cáo viên hằng tháng, hội thảo, hội chợ, xúc tiến đầu tư; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, văn hóa, du lịch, giao lưu văn hóa văn nghệ của Điện Biên… giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền về TTĐN được các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan có ấn phẩm báo chí, các trang thông tin điện tử trong tỉnh đã xây dựng và duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh

Đặc biệt là Đài phát thanh và Truyền hình Điện Biên, đã thường xuyên đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền nói chung và công tác TTĐN nói riêng theo phương châm: “Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Điện Biên, góp phần thu hút khách du lịch đến Điện Biên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh nâng cao hình ảnh của Tỉnh. Đài đã sử dụng hiệu quả các chương trình, sản phẩm TTĐN có chất lượng tốt thông qua việc phối hợp, trao đổi với các cơ quan, đơn vị, các báo, đài trong tỉnh nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong công tác TTĐN.

Ban Biên tập các chuyên mục của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhằm nâng cao chất lượng, tính thuyết phục của các tin, bài đấu tranh phản bác có hiệu quả các thông tin sai lệch, xuyên tạc về Việt Nam; chú trọng công tác TTĐN trong các lĩnh vực tuyên truyền về Biển Đông, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, không để xảy ra sai sót khi đăng tải các thông tin, các thông tin đều được Ban biên tập kiểm chứng chặt chẽ, không làm ảnh hướng tới hiệu quả công tác TTĐN của tỉnh và Trung ương.

Từ năm 2017 đến nay, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã thực hiện 260 tin, bài phát thanh, truyên hình bằng tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Mông vê công tác TTĐN và tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc. Báo Điện Biên Phủ có tổng số hơn 600 tác phẩm TTĐN được đăng tải trên 4 ấn phẩm. Báo Điện tử Điện Biên Phủ cập nhật giới thiệu, quảng bá những hoạt động tuyên truyền về biển, đảo và phân giới, cắm mốc thường xuyên thu hút 3.600 lượt người truy cập mỗi ngày.

1
Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thường xuyên quan tâm xuống địa bàn chỉ đạo công tác TTĐN, vận động nhân dân khu vực biên giới, thực hiện tốt công tác TTĐN (Ảnh KT).

 

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Báo Điện Biên Phủ biên tập 01 chuyên trang theo định kỳ 1 số/tháng; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh và các cơ quan báo, đài của Quân đội, Quân khu thực hiện và phát sóng 21 phóng sự chuyên đề và 111 tin, bài của cộng tác viên trong chuyên mục “Quốc phòng Điện Biên”.

Bên cạnh đó, tại địa bàn các xã biên giới, các lực lượng, địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, vận động giáo dục quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của công tác TTĐN, nhằm thực hiện tốt Luật Biên giới quốc gia, Nghị định thư về phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác TTĐN của tỉnh, đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ báo cáo viên các cấp, phối hợp với Hội nhà báo tỉnh, các ngành chức năng, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình trong nước, quốc tế, thành tựu của đất nước, của tỉnh để làm tài liệu tuyên truyền về công tác TTĐN, nhất là cung cấp thông tin đối ngoại thông qua các hội nghị giao ban báo chí và Báo cáo viên định kỳ hằng tháng.

Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan quản lý Nhà nước về TTĐN phối hợp xây dựng các phóng sự tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Điện Biên phát sóng trên các kênh truyền hình đối ngoại VTC10, VTC1; xuất bản ấn phẩm TTĐN bằng song ngữ Việt - Anh phát hành trên địa bàn tỉnh và cả nước; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã biên soạn và phát hành 10 loại ấn phẩm giới thiệu, quảng bá du lịch Điện Biên; duy trì quầy thông tin và hỗ trợ du khách, tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá về du lịch Điện Biên. Sở Kế hoạch và Đầu tư xuất bản tài liệu song ngữ Việt - Anh giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Điện Biên…

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN của tỉnh, trao đổi cho biết: "Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, đó là: Công tác TTĐN ở một số cơ quan, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền đa phần là lồng ghép với việc thông tin thời sự về tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước, địa phương mà chưa có nhiều buổi báo cáo chuyên đề riêng về TTĐN. Trên lĩnh vực báo chí của tỉnh, nội dung các tin, bài chủ yếu là thông tin về các sự kiện, hoạt động trong nước và của tỉnh, chưa có nhiều tin, bài mang tính phân tích, lý luận, định hướng, phản bác chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch".

Thời gian tới, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN của Tỉnh, sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác TTĐN, chủ động nắm bắt, dự báo, định hướng tình hình liên quan đến nhiệm vụ công tác TTĐN; chỉ đạo các cơ quan báo chí của Tỉnh, nhất là đội ngũ phóng viên, đội ngũ văn nghệ sỹ, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên xã, phường, nhằm tăng cường hơn nữa công tác TTĐN tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh./.

 

 

CTV - Khánh Toàn/Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.