.
Thành ủy Điện Biên Phủ :

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW (khoá X).

Thứ Tư, 16/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 16/5/2018 Thành ủy Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW (khoá X). 

Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ với 53 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), 5.275 Đảng viên; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW (khóa X) về  "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đến nay, công tác xây dựng Đảng ở các TCCSĐ của Đảng bộ có chuyển biến rõ rệt. Kết quả nổi bật là: Hết thảy TCCSĐ giữ vững, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân  thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xã, phường.

1
Thành ủy Điện Biên Phủ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW (khoá X)

 

Đã có 100% TCCSĐ xây dựng quy chế hoạt động, chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức. Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ. Làm tốt công tác  phát triển Đảng, trung bình hàng năm  kết nạp gần 120 đảng viên mới; 100% cán bộ công chức xã, phường có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó có 51% có trình độ cao đẳng, đại học. Làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Hết thảy các cơ quan, đơn vị người đứng đầu trực tiếp làm Bí thư cấp ủy. Thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp Thành phố và các xã, phường. Kinh tế tăng trưởng khá, bình quân thu nhập trên 3.700 USD/ người/ năm; đoàn kết trong Đảng bô, đồng thuận xã hội trong nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Với tinh thần tự phê và phê bình nghiêm túc, Hội nghị chỉ rõ  khuyết điểm tồn tại cần khắc phục đó là: Một số cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế;  việc đánh giá phân loại TCCSĐ và chất lượng Đảng viên chưa sát thưc, tinh thân đấu tranh tự phê và phê bình còn hạn chế. Nội dung sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ ở số ít TCCSĐ còn nghèo, chủ yếu đánh giá công tác chuyên môn...

 

CTV - Đỗ Quang Khải.

.
.
.
.
.