.

Kinh nghiệm thành lập Chi bộ độc lập ở Điện Biên Đông

Chủ Nhật, 13/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Từ đầu năm 2016 đến nay, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông chú trọng công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ độc lập theo tinh thần Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”.

Để cụ thể hóa Nghị quyết 04-NQ/TU, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ thôn, bản trên địa bàn và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung cụ thể để củng cố tổ chức Đảng ở cơ sở, trong đó chú trọng thực hiện mục tiêu xóa bản “trắng” đảng viên, giảm số bản chưa có chi bộ. Đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt tới các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

1
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên Đông lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra mục tiêu 100% số thôn, bản có đảng viên; kết nạp 150 đảng viên trở lên/năm.

 

Theo đó, các Đảng ủy xã coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đó, tăng cường công tác đào tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, kết hợp với việc đẩy mạnh công tác phân công cấp ủy viên phụ trách thôn, bản; giao nhiệm vụ đảng viên phụ trách theo nhóm hộ và tăng cường, điều chuyển đảng viên là người địa phương đang công tác tại cơ quan xã chuyển chính thức về sinh hoạt tại chi bộ thôn bản, nhằm sâu sát cơ sở và trực tiếp lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh; xây dựng hệ thống chính trị và tạo “nguồn” để phát triển đảng viên.

Đồng chí Vừ A Bằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Điện Biên Đông cho biết: Điện Biên Đông là huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Nơi đây hiện có 6 dân tộc sinh sống với dân số hơn 60.000 người, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (chiếm trên 65%), nên rất khó khăn trong việc củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó có công tác xây dựng Đảng.

Với sự quyết tâm của Đảng bộ, cho thấy từ đầu năm 2016 huyện Điện Biên Đông vẫn còn 5 bản “trắng” đảng viên, có tới 77 bản chưa có chi bộ, sinh hoạt ở 58 chi bộ ghép, tập trung chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào DTTS tại các xã đặc biệt khó khăn như: Keo Lôm, Pú Nhi, Noong U, Chiềng Sơ… Bằng những nỗ lực của các cấp uỷ Đảng, từ đầu năm 2016 đến nay, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 492 đảng viên (vượt 31,2% mục tiêu Nghị quyết); chia tách 27 chi bộ sinh hoạt ghép; thành lập mới 38 chi bộ độc lập, nâng tổng số thôn bản có chi bộ độc lập toàn huyện lên 158/243 chiếm tỷ lệ 65%, tăng gần 20% so với năm 2016; xóa hết 5 bản “trắng” đảng viên.

Nhờ đó, điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn không ngừng được cải thiện và nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư được giải quyết kịp thời. Đáng chú ý là, cả 4 Đảng bộ xã Keo Lôm, Pú Nhi, Noong U và Chiềng Sơ đều đã “xóa” hết bản “trắng” đảng viên và hoàn thành mục tiêu 100% thôn bản có đảng viên; có 4/14 Đảng bộ xã, thị trấn hoàn thành 100% việc xây dựng chi bộ hoạt động độc lập đó là: Luôn Giói, Pú Hồng, Na Son và Thị trấn Điện Biên Đông.

Nét mới là các chi bộ độc lập đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiêu biểu như Đảng ủy xã Luôn Giói, trước khi thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06 của Huyện ủy, Đảng bộ xã có 221 đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ độc lập và 3 chi bộ ghép. Từ khi thực hiện Nghị quyết đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 56 đảng viên (vượt mục tiêu Nghị quyết) và nâng tổng số đảng viên lên 274 đồng chí, xóa được 3 chi bộ ghép ở các bản là: Bản Phiêng Púng ghép với chi bộ Pá Khoang; bản Co Đứa ghép với chi bộ Na Ngua và bản Nong Bua ghép với chi bộ bản Yên; xã đã hoàn thành mục tiêu 100% thôn bản có chi bộ hoạt động độc lập.

Tương tự là Đảng bộ xã Pú Hồng, kết quả từ đầu năm 2016 đến nay, Đảng bộ xã kết nạp được 43 đảng viên mới, xóa 2 chi bộ ghép, thành lập mới 2 chi bộ độc lập, đó là: Chi bộ bản Nà Nếnh B, bản Pú Hồng B. Việc Đảng bộ xã hoàn thành xây dựng chi bộ độc lập ở 100% thôn, bản, điều đáng chú ý là sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở xã Pú Hồng ngày càng được nâng lên hơn trước. Một số đảng viên trẻ được kết nạp là người của thôn bản đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, gương mẫu, đi đầu trong các phòng trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

1
Với sự chỉ đạo tích cực của Ban thường vụ Đảng ủy xã, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Mường Luân có những chuyển biến rõ nét, nề nếp sinh hoạt được duy trì đều đặn, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%...

 

Nhờ chú trọng thực hiện mục tiêu của nghị quyết, công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trên dịa bàn huyện đã thu được những kết quả đáng khích lệ: Đã chia tách 27 chi bộ sinh hoạt ghép; thành lập mới 38 chi bộ độc lập; xóa hết 5 bản “trắng” đảng viên (bản Háng Lìa I xã Keo Lôm; bản Há Pa, Thẩm Chẩu xã Chiềng Sơ; bản Tà Té D xã Nong U đã có đảng viên) nâng tổng số chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở lên 282 chi bộ, tăng 38 chi bộ so với năm 2016. Đây chính là động lực thúc đẩy các phòng trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

Có thể nói, việc xóa bản “trắng”, chia tách và thành lập mới các Chi bộ độc lập ở Điện Biên Đông đã đem lại “luồng sinh khí mới” cho các thôn, bản. Điều này không chỉ từng bước giảm số lượng bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên tại chỗ mà còn góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, từ đó thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

 

 

  CTV - Phong Lâm BTC Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.