.

Tăng cường, đổi mới sinh hoạt Chi bộ để tạo sự thống nhất trong Đảng

Chủ Nhật, 15/04/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên, là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Dân chính Đảng, hiện Chi bộ có 25 đảng viên. Thời gian qua, Chi uỷ Chi bộ đã thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị số 10-CT/TƯ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Văn Hữu Bằng, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: “Sinh hoạt chuyên đề là nhằm tập trung thảo luận sâu một mặt công tác hoặc những vấn đề bức xúc đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong xay dựng Đảng, qua đó đề ra giải pháp tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề, không chỉ đổi mới phương pháp, hình thức trong sinh hoạt chi bộ, mà còn đảm bảo đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, đồng thời đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi ủy phân công, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1
Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tâp và làm theo Bác.

 

Trong sinh hoạt, Chi bộ thường xuyên cải tiến nội dung, đảm bảo ngắn gọn, trọng tâm, tập trung vào các chuyên đề về công tác tổ chức và cán bộ, công tác đào tạo và chính sách cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ để đảng viên tập trung vào thảo luận các vấn đề cần quan tâm; thảo luận các văn bản dự thảo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng và các văn bản gửi Trung ương do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu; thảo luận các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là các nội dung cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác, để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhằm thực hiện tốt các nội dung sinh hoạt chuyên đề: “Về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; với phương pháp và cách làm đổi mới, sáng tạo, nội dung được chuẩn bị chu đáo, bài bản, khoa học, từ xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, đến tổng hợp, phân công đảng viên của các tổ đảng chuẩn bị nội dung tập trung thảo luận sâu về lĩnh vực chuyên môn để trình bày tại buổi sinh hoạt của Chi bộ.

Nhờ đó, các buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, các đảng viên trình bày các nội dung thảo luận về quan điểm của cá nhân, trên cơ sở đó các tổ đảng khác và đảng viên trong chi bộ cùng tham gia ý kiến góp ý. Qua đó, đã thu hút được 100% cán bộ, đảng viên tham gia, tạo không khí sinh hoạt sôi nổi, nâng cao sự hiểu biết, nhận thức, góp phần giúp đảng viên tự tin hơn, vững vàng và trưởng thành hơn.

Một trong những giải pháp quan trọng, để đảm bảo sinh hoạt chuyên đề phát huy hiệu quả đó là phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là trong thảo luận, tranh luận, tạo được bầu không khí sôi nổi, cởi mở, khuyến khích động viên đảng viên trẻ, đảng viên nữ tích cực tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến; gợi ý vấn đề, mở rộng dân chủ để đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình nhằm tạo sự thống nhất cao trong chi bộ.

Nhiều vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, đến quyền lợi của người lao động được thảo luận kỹ, để đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Những ý kiến khác nhau trong thảo luận đều được phân tích, đánh giá kỹ trước khi kết luận, không định kiến với những ý kiến khác nhau, những ý kiến thiểu số đều được bảo lưu và ghi nhận. Sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề, chi uỷ đều hội ý đánh giá về nội dung chuyên đề đã lựa chọn để sinh hoạt, để rút kinh nghiệm chuẩn bị tốt hơn cho buổi sinh hoạt chuyên đề lần sau.

Sau mỗi buổi tổ chức buổi sinh hoạt, Chi ủy đều ra Nghị quyết để toàn thể đảng viên triển khai thực hiện. Ngay sau khi kết thúc buổi sinh hoạt, sẽ tiếp tục được tiếp thu chỉnh sửa để ban hành và quán triệt, phổ biến nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ. Do vậy, đã giúp cho đảng viên rèn luyện bản lĩnh, tự tin hơn trong việc chuẩn bị các nội dung thảo luận, cũng như tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công của cấp ủy các cấp. Qua đó, cũng cho thấy các đảng viên của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trên cương vị công tác ở các lĩnh vực tham mưu, phục vụ nhiệm vụ Chính trị của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Có thể thấy, việc đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ ở Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong thời gian qua, là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Từ đó nâng cao nhận thức, trong tu dưỡng đạo đức, rèn luyện đảng viên theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng./.

 

 

CTV - Phong Lâm/BTC Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.