.
Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên :

Chú trọng công tác phát triển đảng viên là người tại chỗ

Thứ Sáu, 13/04/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Là địa phương có địa hình tương đối rộng với 18 xã và 1 thị trấn, trong những năm qua, bên cạnh tập trung phát triển Kinh tế - Xã hội, Đảng bộ huyện Tuần Giáo luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là người tại chỗ, qua đó nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Xác định công tác phát triển đảng viên là người tại chỗ tại các thôn, bản có ít đảng viên phải đảm bảo về số lượng và chất lượng. Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo đã chỉ đạo các đảng bộ cơ sở trực thuộc thường xuyên rà soát, có kế hoạch phát triển đảng viên mới là người tại chỗ, cử đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa mục đích và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên là người tại chỗ.

1
Đảng bộ huyện Tuần Giáo chú trọng công tác phát triển đảng viên

 

Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở đảng ở Tuần Giáo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phân công cán bộ, đảng viên xuống thôn, bản vừa làm nhiệm vụ chính trị, vừa để củng cố hệ thống chính trị, xây dựng các chi hội, đoàn thể vững mạnh; đồng thời rà soát, tìm và tạo nguồn quần chúng ưu tú là người tại chỗ đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

Để lựa chọn nguồn và đối tượng kết nạp vào Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng tại các địa phương đã chọn lựa những quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên, phụ nữ, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; là trưởng, phó các thôn bản, đoàn viên, hội viên, nông dân lao động sản xuất giỏi tại các chi hội đoàn thể thôn bản, được phát hiện thông qua hoạt động các phong trào thi đua ở cơ sở để bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên.

Một trong những thuận lợi trong công tác tạo nguồn bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người tại chỗ ở thôn bản chính là nhờ các cấp ủy, tổ chức Đảng đã bám sát việc thực hiện Nghị quyết Chuyên đề số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020” và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó là, kế hoạch phân công các đồng chí Huyện ủy viên, các Ban Đảng, các ban, ngành, đoàn thể phụ trách địa bàn; phân công cán bộ đảng viên là người đang công tác tại cơ quan xã chuyển chính thức về sinh hoạt với chi bộ thôn, bản vừa làm nhiệm vụ chính trị, vừa để củng cố hệ thống chính trị, xây dựng các hội, đoàn thể vững mạnh, tìm và tạo nguồn phát triển đảng viên.

Thực tế cho thấy, việc phân công cấp ủy phụ trách địa bàn, phân công đảng viên là người đang công tác tại cơ quan xã chuyển chính thức về dự sinh hoạt với chi bộ thôn bản, nên nhận thức của bí thư, cấp ủy đảng, đảng viên ở cấp ủy cơ sở về công tác phát triển đảng viên đã được nâng lên một bước.

Khi đã rà soát, lựa chọn nguồn, cấp ủy đảng, chi bộ phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng “nguồn”, đưa quần chúng ưu tú tham gia vào các hoạt động trong thực tiễn để rèn luyện, thử thách, nhằm giúp quần chúng ưu tú ngày càng trưởng thành hơn thông qua các hoạt động đoàn thể, các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, trong sáng, giác ngộ về Đảng… từ đó chi bộ lựa chọn kết nạp đúng những người thực sự ưu tú trong quần chúng vào Đảng.

Bên cạnh đó, việc theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng cũng được chú trọng quan tâm. Định kỳ hàng tháng, quý, năm, đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng ưu tú phải báo cáo cấp ủy đảng, chi bộ về quá trình rèn luyện phấn đấu của quần chúng để chi bộ kịp thời động viên quần chúng phát huy ưu điểm, giúp đỡ, uốn nắn những thiếu sót để tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Giàng Trùng Lầu, TUV, Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo cho biết: “Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Tuần Giáo lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra mục tiêu trên 85% số thôn bản, trường học và Trạm y tế có tổ chức đảng; kết nạp 150 đảng viên/năm. Trong đó, một trong những tiêu chí để thực hiện mục tiêu mà Huyện ủy đưa ra là công tác phát triển đảng viên phải thực sự đảm bảo về số lượng và chất lượng, đảm bảo trình độ học vấn, không vi phạm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phải tích cực phấn đấu, tham gia các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở; có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, trong sáng, giác ngộ về Đảng…

1
Việc đẩy mạnh phát triển đảng viên là người tại chỗ tại các thôn bản ở Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã phát huy được sức mạnh của các tổ chức Đảng ở cơ sở. Hình ảnh: Bí thư Đảng ủy xã Quài Nưa Lù Văn Hiêng (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ xã xuống cơ sở tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới người dân tại bản Minh Thắng.

 

Sau hơn 2 năm thực hiện mục tiêu Nghị quyết toàn khóa (từ năm 2016 đến 31-3-2018), Huyện ủy Tuần Giáo đã kết nạp được 470 đảng viên, trong đó có 426 đảng viên là đoàn viên thanh niên (chiếm 90,6%); 172 đảng viên nữ (36,6%); 374 đảng viên là người dân tộc thiểu số (79,57%); 247 đảng viên là người tại chỗ (trên 52%).

Nhờ chú trọng phát triển đảng viên là người tại chỗ nên trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng ở cơ sở  đã có những chuyển biến tích cực, thu được những kết quả đáng khích lệ, kết nạp được 247/470 đảng viên ở thôn bản; thành lập mới 54 chi bộ thôn, bản, nâng tổng số thôn bản có chi bộ độc lập lên 207/237 chi bộ bản (đạt 87,3%); thu hẹp khoảng cách bản chưa có chi bộ, đảng viên phải sinh hoạt ghép từ 56 bản xuống còn 20 bản. Tính đến 31-3-2018, Đảng bộ huyện Tuần Giáo có 60 TCCSĐ, trong đó có 23 đảng bộ cơ sở và 37 chi bộ cơ sở; có 319 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 3.790 đảng viên.

Có thể thấy, việc đẩy mạnh phát triển đảng viên là người tại chỗ tại các thôn bản, đặc biệt là người dân tộc thiểu số ở Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã phát huy được sức mạnh của các tổ chức Đảng ở cơ sở. Qua đó, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển Kinh tế -  Xã hội ở địa phương; cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở các thôn bản thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đã được thuận lợi, hiệu quả hơn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân luôn tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.
 

 

 

CTV - Phong Lâm/BTC Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.