.
Điện Biên :

Tích cực tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Bảy, 14/04/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Để có được những chuyển biến tích cực, giữa nhận thức và hành động, trong học tập và làm theo Bác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trên tất cả mặt, nhất là việc định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh, để tuyên truyền thực hiện đồng bộ và có chiều sâu.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác, ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW được triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành ướng dẫn 15-HD/BTGTU, ngày 16/11/2016 về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nhân rộng điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng dẫn 40-HD/BTGTU ngày 01-02-2018 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tuyên truyền thực hiện Chuyên đề 2018 về: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

1
Các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp Tỉnh tham gia hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị do Trung ương tổ chức tại đầu cầu Điện Biên. (Ảnh Khánh Toàn)

 

Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh phải xác định rõ nội dung, hình thức, tăng cường dung lượng, thời lượng để tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những kết quả bước đầu đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện; những cách làm hay, kinh nghiệm quý của các điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh để tuyên truyền, biểu dương nhân rộng.

Dưới sự chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội nhà báo tỉnh, bằng nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, sát với thực tế, các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan có ấn phẩm báo chí, các cơ quan có Trang/cổng thông tin Điện tử, các phóng viên, cộng tác viên, đội ngũ văn nghệ sỹ, đã tích cực biểu dương nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng học và làm theo Bác của các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong Tỉnh.

Điển hình như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đã tập trung tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW trên Trang Web, mở chuyên mục Điện Biên học tập và làm theo Bác, Xây dựng đảng... trong 02 năm, Đài PT-TH tỉnh đã phát sóng, đăng tải trên Trang Web trên 620 tin, bài; Báo Điện Biên Phủ đăng tải hơn 400 tác phẩm; Bộ CHQS tỉnh phối hợp sản xuất 19 tin bài; ; Công an Điện Biên đăng tải 723 tác phẩm; Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với báo, đài Trung ương thực hiện 28 phóng sự…phản ánh cá nhân, tập thể điển hình làm theo Bác.

Ngành VHTT&DL tổ chức 348 buổi tuyên truyền, thông tin lưu động; xây dựng 48 pano, 915 băng zôn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu, gửi tư  liệu của 19  tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác tham dự triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đã phát hành 22 số tài liệu Sinh hoạt chi bộ với 66.000 cuốn, 3.000 cuốn sách: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, in các tài liệu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Trung ương để tuyên truyền sâu rộng đến cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2020 và triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn như: Sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, khu dân cư lồng ghép nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động

Duy trì thường xuyên định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm mang tính báo chí của các sở, ngành; băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, thông tin lưu động, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các hội thi, hội diễn, hướng trọng tâm vào phát hiện gương tập thể cá nhân điển hình, các mô hình hay, cách làm sáng tạo cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo Bác để tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Các địa phương đơn vị cũng đã chỉ đạo tổ chức phát động, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tích cực tham gia hưởng ứng “Giải thưởng sáng tác, quảng bác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các cơ quan thông tin tuyên truyền đã lựa chọn, đăng tải, phát sóng các tác phẩm đạt chất lượng, nhất là những tác phẩm về gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân, đã có hàng 100 tác phẩm được các văn, nghệ sỹ sáng tác và được đăng tải về chủ đề học tập và làm theo Bác 

Thông qua các hoạt động, tích cực tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Chính trị xã hội và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã được nâng lên rõ rệt; tạo sự chuyển biến tích cực về hành động và tinh thần về ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên. Riêng chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 đã có 39.694 cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch cá nhân đăng ký học và làm theo Bác với 78.413 việc làm theo;  trong đó có 1.880 người đứng đầu bổ sung vào kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng viên là 36.694 đồng chí.

1
Tăng cường sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, lồng ghép nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua về học tập và làm theo Bác trong cộng đồng dân cư

 

Song song với công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy còn tích cực định hướng báo chí tuyên truyền, phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; chỉ đạo đấu tranh phản bác những thông tin và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là kịp thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, phá hoại tình đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: Nhiều nội dung tuyên truyền đã được đổi mới trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhiều điển hình tiêu biểu đã được tuyên truyền, chuyển tải đến cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, đoàn viên, hội viên. Từ đó đã dấy lên phong trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời thiết thực đưa Chỉ thị 05-CT/TW đi vào cuộc sống, trở thành công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.

Có thể khẳng định rằng, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban tuyên giáo tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng, bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động, sâu rộng và có hệ thống đã làm cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống Chính trị ở cơ sở và phát triển văn hóa, con người Điện Biên./.

 

 

CTV - Khánh Toàn/BTGTỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.