.
Điện Biên :

Nậm Pồ nỗ lực phát triển đảng viên người Dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 17/04/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ðảng bộ huyện Nậm Pồ luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là người Dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống Chính trị ở cơ sở, phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh khu vực biên giới.

Đảng bộ huyện Nậm Pồ hiện có 40 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), trong đó có 17 đảng bộ cơ sở và 23 chi bộ cơ sở; có 138 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 2.149 đảng viên, trong đó đảng viên là đồng bào DTTS có hơn 1.700 người (chiếm tỷ lệ gần 80%). Đảng viên người DTTS là những hạt nhân về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở cơ sở; tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động; tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; vận động bài trừ các hủ tục lạc hậu và vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

1
Đồng chí Lâm Văn Năm, UVBTV, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy phải thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, nhất là Đảng viên là người DTTS tại địa phương

 

Để làm tốt công tác phát triển Đảng, ngay từ những ngày đầu thành lập huyện, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người DTTS, đảng viên nữ người DTTS ở địa phương. Để tạo nguồn phát triển đảng viên là người DTTS Ban Thường vụ huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí Huyện ủy viên, các Ban, ngành, đoàn thể Chính trị - xã hội phụ trách các địa bàn thôn, bản; đưa nội dung phát triển đảng viên là người DTTS vào chương trình công tác, giúp đỡ cơ sở, đặc biệt là những điển hình tiên tiên trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm, căn cứ kế hoạch đăng ký ở cơ sở và mục tiêu Nghị quyết toàn khóa đề ra, Huyện ủy giao chỉ tiêu kết nạp đến từng tổ chức Đảng; chỉ đạo Đảng ủy các xã xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo “nguồn”, quản lý “nguồn” kết nạp đảng viên cho từng thời gian, cũng như hoàn tất các thủ tục hồ sơ đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, bảo đảm về số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc và quy trình kết nạp đảng viên.

Theo đó, Đảng ủy các xã đều phân công cấp ủy viên và bố trí đảng viên là người địa phương đang công tác tại cơ quan xã, đặc biệt là đảng viên có kinh nghiệm trong công tác Đảng, có uy tín, am hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào DTTS, chuyển chính thức về sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản để làm hạt nhân, xây dựng lực lượng nòng cốt, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng các hội, đoàn thể ở thôn bản vững mạnh. Đồng thời, chú trọng tập trung vào những thôn, bản còn “trắng” đảng viên, “trắng” tổ chức Đảng để xây dựng phong trào, để lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, xây dựng hệ thống chính trị và tạo “nguồn” phát triển đảng viên.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy còn tập trung, chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; việc tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, các đồng chí làm công tác Đảng tại Đảng bộ cơ sở cũng thường xuyên được chú trọng; ngành Giáo dục huyện cũng mở các lớp bổ túc cho các quần chúng ưu tú là người DTTS còn hạn chế về trình độ học vấn chưa bảo đảm theo quy định, để góp phần tạo nguồn phát triển Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã phối hợp mở được 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho 637 quần chúng ưu tú và 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 300 đảng viên mới, trong đó quần chúng ưu tú là người DTTS chiếm trên 95%.

Đồng chí Thùng Văn Siêng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Do thấy được vai trò của đảng viên là người DTTS trên địa bàn, nên Đảng bộ huyện đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sát với thực tế cơ sở, nhiều chi bộ thôn, bản số lượng đảng viên người DTTS đã tăng lên rõ rệt và phát huy tốt hiệu quả làm hạt nhân Chính trị trên mỗi địa bàn dân cư. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 478 đảng viên (đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao hàng năm) trong đó có 384 đảng viên là người DTTS. Riêng quý I - 2018, toàn huyện đã kết nạp 68 đảng viên mới (đạt 68% kế hoạch năm) trong đó, có 57 đảng viên là người DTTS.

1
Các đảng viên người DTTS bản Nậm Chua, xã Nậm Chua (Nậm Pồ) phát huy vai trò đảng viên ở cơ sở, tuyên truyền cho người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (Ảnh: Hải Yến).

 

Hiện nay, toàn Đảng bộ có 2.149 đảng viên, sinh hoạt ở 40 TCCSĐ; trong đó có 1.703 đảng viên là người DTTS, chiếm gần 80% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhiều đảng viên là người dân tộc Mông, Thái, Mường, Dao, Khơ Mú… hiện đang giữ các vị trí chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, gương mẫu, đi đầu trong các phòng trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhiều đảng viên trẻ được bổ sung, tạo “nguồn” tại chỗ, tại 21/37 bản còn “trắng” đảng viên. Nhờ đó, đã thu hẹp khoảng cách bản “trắng” đảng viên từ 37 bản xuống còn 16 bản, xóa được 21 bản “trắng” đảng viên, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống Chính trị ở cơ sở.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người DTTS, củng cố tổ chức Đảng ở cơ sở, nhưng hiện nay, công tác phát triển đảng viên vùng DTTS ở huyện Nậm Pồ vẫn gặp không ít những khó khăn. Đó là, việc tìm và tạo nguồn quần chúng ưu tú là người DTTS, còn gặp những hạn chế nhất định về lịch sử chính trị bản thân, gia đình; nhiều quần chúng có chí hướng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng nhưng không đạt tiêu chuẩn về trình độ học vấn và không đủ điều kiện kết nạp theo Điều lệ Đảng quy định. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, tổ chức Đảng, bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng “nguồn” quần chúng là người DTTS, nên thiếu tính chủ động trong công tác tuyên truyền giáo dục, vận động, rèn luyện phấn đấu, dẫn đến tình trạng nhiều quần chúng chưa hăng hái phấn đấu vào Đảng; cùng với đó, việc thẩm tra xác minh ở cơ sở cũng gặp rất nhiều khó khăn, do giao thông đi lại khó khăn, nhất là đối với đồng bào DTTS di cư ở địa phương khác vào địa bàn huyện.

Thời gian tới, để giải bài toán này, Huyện ủy Nậm Pồ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thường xuyên, chú trọng chăm lo đến công tác phát triển đảng viên, trên cơ sở coi trọng tiêu chuẩn, năng lực thực tiễn để nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn Điều lệ của Đảng về công tác phát triển đảng viên, nhất là tại các thôn, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên. Chú trọng tìm và tạo nguồn quần chúng ưu tú từ chính người dân trong vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống. Chủ động phân công cho cấp ủy cơ sở, những đảng viên là người địa phương có kinh nghiệm, am hiểu về vấn đề dân tộc, có uy tín với đồng bào DTTS về sinh hoạt tại địa bàn để xây dựng nòng cốt; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng các hội, đoàn thể ở thôn bản vững mạnh để lựa chọn, giúp đỡ quần chúng ưu tú là DTTS giới thiệu với cấp ủy xem xét kết nạp./.

 

 

  CTV - Phong Lâm/BTC Tỉnh ủy Điện Biên
                                                                                   

.
.
.
.
.