.

Điện Biên: Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2018

Thứ Ba, 10/04/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Sáng ngày 10/04, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phổ biến pháp luật tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo phòng tư páp các huyện, thị, thành phố và các báo cáo viên cấp tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu các chuyên đề về Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PBGDPL; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực quản lý. Chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2017 và năm 2018, tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật Bồi thường Nhà nước, Luật Tố tụng hình sự...

Đặc biệt là những nội dung cơ bản của Bộ Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2017. Bộ Luật này gồm 26 chương, 426 điều; đây là Bộ luật có nhiều nội dung đổi mới, bao quát cả phần những quy định chung lẫn phần các tội phạm cụ thể; trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, về vấn đề tội phạm và hình phạt. Bộ luật đã phản ánh được những yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước và cũng là mong đợi của đông đảo quần chúng nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí  Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phổ biến pháp luật tỉnh nhấn mạnh: trọng tâm của công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2018 là tiếp tục tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Do đó, thông qua Hội nghị PBGDPL đội ngũ cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo UBND cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ làm công tác pháp chế trên địa bàn nắm vững những nội dung cơ bản của văn bản pháp luật quan trọng mới được Quốc hội ban hành cùng văn bản hướng dẫn thi hành để vận dụng đầy đủ, đúng đắn những quy định của pháp luật liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.