.
Điện Biên :

Đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên

Thứ Năm, 12/04/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng ngày 12/04, đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dẫn đầu Đoàn công tác tới thăm và làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tỉnh Điện Biên.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Lường Văn Sương – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

* Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã báo cáo với đoàn kết quả triển khai thực hiện công tác tư pháp, công tác thi hành án năm 2017 và quý I năm 2018. Với chức năng nhiệm vụ, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư pháp, hoàn thành nhiệm vụ do UBND tỉnh và Bộ giao.

Việc phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ bám sát các nội dung yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Tư pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương hình thức đa dạng hơn, kịp thời chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và nhân dân. Tổ chức 3 hội nghị phổ biến pháp luật cấp tỉnh; phối hợp với Viện khoa học pháp lý tổ chức hội nghị phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp với Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật – Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Toàn tỉnh tổ chức trên 14.000 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp cho gần 530.320 lượt người tham dự; 9 cuộc thi thu hút 2.455 lượt người; thực hiện phát sóng 2.210 lần chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện, hệ thống loa truyền thanh cấp xã và đăng tải 4.212 tin bài về pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng... Quý I/2018, toàn tỉnh tổ chức 470 cuộc tuyên truyền cho 19.000 lượt người, xây dựng đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới, biên tập phát hành 350 cuốn Bản tin Tư pháp.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật được tổ chức thực hiện nghiêm túc, liên ngành theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp. Năm 2017, số vụ vi phạm bị phát hiện và xử lý là 4.570 vụ, số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 4.097 quyết định. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, ngành liên quan triển khai đồng bộ, kịp thời công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định mức hỗ trợ cho người được phân công giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Kiến nghị tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp có ý kiến với Bộ Nội vụ, xem xét bổ sung biên chế cho Sở Tư pháp, bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Nghiên cứu, xem xét cho phép tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, cấp phiếu lý lịch tư pháp tại UBND xã đối với trường hợp yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi theo hướng UBND cấp xã khi tiếp nhận hồ sơ nuôi con nuôi; hướng dẫn người dân làm hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp và gửi hồ sơ về Sở Tư pháp. Chỉ đạo Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp hỗ trợ tỉnh triển khai phần mềm quản lý hộ tịch dùng chung thống nhất của Bộ trong năm 2018.

* Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

Đồng chí Lê Thành Long - UVTWĐ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu


Tại buổi làm việc, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã báo cáo với Đoàn kết quả triển khai thực hiện công tác thi hành án trong thời gian quan. Tính riêng trong những tháng đầu năm 2018, tổng số thụ lý về việc là 1.825 việc, giảm so với cùng kỳ; tổng số việc phải thi hành là gần 1.770 việc với tổng số tiền thụ lý trên 80 tỷ đồng. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được Cục và Chi cục giải quyết dứt điểm theo đúng quy trình thủ tục giải quyết khiếu nại, không có đơn khiếu nại phát sinh phải chuyển kỳ sau.

Trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên xác định công tác tập trung mọi nguồn lực hiện có cho công tác giải quyết án; trong đó chú trọng tổ chức thi hành án dứt điểm đối với việc, tiền có điều kiện thi hành. Để đảm bảo khắc phục các tồn tại, hạn chế, phấn đầu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ Tư pháp tạo điều kiện cho phép áp dụng cơ chế ưu tiên trong việc bổ nhiệm lãnh đạo Cục, Chi cục đối với các trường hợp chưa phải là chấp hành viên; tạo điều kiện trong thi nâng ngạch Chấp hành viên trung cấp, Thẩm tra viên chính để đảm bảo kiện toàn đủ các vị trí Trưởng phòng, Chi cục trưởng và phó Cục trưởng còn thiếu; đồng thời đề nghị đầu tư xây dựng trụ sở, kho vật chứng.

Đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã biểu dương những kết quả mà các đơn vị đạt được trong thời gian qua và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tư pháp, thi hành án trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.