.

Điện Biên: Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ công chức

Thứ Sáu, 13/04/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Sáng ngày 13/04, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm công chức cho 3 đồng chí.


Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và trao quyết định đồng thời nhấn mạnh: các đồng chí được bổ nhiệm cần nỗ lực tiếp tục cố gắng phát huy chuyên môn, vai trò trách nhiệm, quan tâm đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ngành, đơn vị để thực hiện chức trách nhiệm vụ chính trị tỉnh giao.


Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội theo Quyết định số 63/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên kể từ ngày 01/04/2018.


Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn hứa nỗ lực hết mình, tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành, kêu gọi toàn thể cán bộ công chức đoàn kết, sáng tạo để cùng nhau tiếp tục xây dựng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên vững vàng và hội nhập.


Đồng chí Giàng A Dình - Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban dân tộc tỉnh theo Quyết định số 65/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên kể từ ngày 01/04/2018.


Trên cương vị mới, đồng chí Giàng A Dình sẽ tập trung thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Dân tộc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng cơ quan vững mạnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm để tạo thành sức mạnh tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Tô Trọng Thiện - Quyền Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh theo Quyết định số 62/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên kể từ ngày 01/04/2018.


Đồng chí Tô Trọng Thiện cam kết kế thừa những thành quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của các đồng chí tiền nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao./.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.