.
Điện Biên :

61 học viên hoàn thành khóa học Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 44 Việt Lào

Thứ Ba, 10/04/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV- Chiều 10/4, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ tập trung khóa 44, Việt – Lào.

1
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ tập trung khóa 44, Việt – Lào.


Sau 06 tháng học tập và rèn luyện, trên 60 học viên, trong đó có 15 học viên thuộc 3 tỉnh Bắc Lào, 49 học viên thuộc 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã được nghiên cứu, tiếp thu một số nội dung thuộc 07 học phần với các nội dung: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trật tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương.

1
Trường Chính trị tỉnh Điện Biên đã tặng giấy khen cho 6 học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.


Kết thúc khóa học, 61/61 học viên lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ tập trung khóa 44, Việt – Lào đã hoàn thành chương trình đào tạo, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm trên 37%. Trường Chính trị tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.

Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ tập trung khóa 44, Việt – Lào mang ý nghĩa chính trị quan trọng, thuộc Đề án chính sách hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào. Thông qua đó giúp tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, duy trì và giữ vững mối quan hệ hợp tác và gắn bó giữa hai nước Việt Lào./.
 

 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.