.

Đồng chí Lê Thanh Hà được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ Ba, 06/03/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong 2 ngày 5/3 và 6/3, tại Hội trường 2A UBND tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh Điện Biên đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

S
Đại hội Đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Hiện nay Công đoàn viên chức tỉnh đang quản lý 84 Công đoàn cơ sở trực thuộc (tăng 29 Công đoàn cơ sở so với đầu nhiệm kỳ); đoàn viên công đoàn là 3854 người, nữ 1892 người chiếm 49,09%; đảng viên là 1968 người chiếm 43,67% trong đó nữ đảng viên là 838 đồng chí.

Trong nhiệm 2012 - 2017, Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh đã bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn viên chức lần thứ IV, triển khai các chương trình, kế hoạch và biện pháp cụ thể lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở. Tổ chức và phát động đạt hiệu quả các phong trào thi đua; thường xuyên vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động hướng về biển đảo. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở làm tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức viên chức, người lao động.

Tại Đại hội Công đoàn viên chức các đại biểu đã được nghe: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ IV; báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành CĐVC tỉnh khóa IV; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI....

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn viên chức tỉnh đề ra  mục tiêu “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, vì quyền, lợi ích của đoàn viên, vì sự phát triển và hội nhập của tỉnh, của đất nước”, Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra 7 chỉ tiêu phấn đấu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn, 6 chỉ tiêu phối hợp; 8 nhóm nhiệm vụ và 6 giải pháp thực hiện.

S
Đồng chí Lê Thanh Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Điện Biên khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 ( cầm hoa đứng giữa )

 

Đại hội đã bầu ra 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Lê Thanh Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Điện Biên. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

 
Tử Long

.
.
.
.
.