.

Kinh nghiệm "xóa" bản "trắng" đảng viên ở Mường Chà

Thứ Tư, 07/02/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Vào thời điểm đầu năm 2016, Đảng bộ huyện Mường Chà còn 6 bản “trắng” đảng viên. Làm thế nào để “xóa” bản “trắng” đảng viên luôn là điều trăn trở và nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, đến 31-12-2017, Đảng bộ huyện Mường Chà đã thực hiện và hoàn thành được mục tiêu này.

Là huyện miền núi biên giới, Mường Chà có địa hình núi non hiểm trở, có trên 95% là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở trên vùng núi cao, trình độ dân trí không đồng đều, nhiều hủ tục còn đè nặng trong cuộc sống cộng đồng, đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

1
Đồng chí Lường Văn Kiêm, Bí thư Đảng ủy xã Na Sang, huyện Mường Chà (đầu tiên bên trái) tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đảng cho người dân bản Hin 2.

 

Trong những năm gần đây, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên ở những thôn, bản chưa có đảng viên, có ít đảng viên, nhất là việc phát triển đảng viên mới là người tại chỗ nhằm nỗ lực thực hiện mục tiêu xóa thôn bản “trắng” đảng viên.

Trao đổi với đồng chí Phạm Xuân Mộc, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, chúng tôi được biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, công tác phát triển đảng viên ở những thôn, bản chưa có đảng viên, có ít đảng viên, nhất là việc phát triển đảng viên mới là người tại chỗ luôn được Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng. Do vậy, hàng năm, số đảng viên mới được kết nạp đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện vẫn còn 6 bản “trắng” đảng viên, đó là các bản: Nậm Cang 1, Nậm Cang 2, Nậm Piền, Huổi Điết xã Mường Tùng; bản Huổi Ít xã Huổi Mí; bản Huổi Hạ xã Na Sang.

Với những thôn, bản này, khi chưa có vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, các hoạt động phong trào ở cơ sở đều thiếu và yếu so với các thôn, bản khác, việc tuyên truyền, vận động người dân vào các tổ chức hội, đoàn thể gặp rất nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy có các giải pháp để “xóa” bản “trắng” đảng viên.

Ngày 22/7/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ huyện…về tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở những nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ giai đoạn 2016-2020; trong đó đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% số thôn, bản có đảng viên; 70% số bản, 100% trường học và 50% số Trạm y tế có tổ chức đảng; hằng năm kết nạp 100 đảng viên trở lên.

Để hoàn thành mục tiêu 100% số thôn, bản có đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ xã còn thôn bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ quan tâm công tác phát triển đảng viên; phân công các đồng chí Huyện ủy viên, các Ban Đảng, các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí được phân công phụ trách thôn, bản đưa nội dung phát triển đảng viên, xóa bản “trắng” đảng viên, bản chưa có chi bộ vào chương trình công tác hằng năm.

Đối với Ban Tổ chức Huyện ủy, hàng tháng, quý đều cử cán bộ xuống cơ sở rà soát nguồn quần chúng ưu tú làm căn cứ xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng tới từng Đảng bộ cơ sở; hướng dẫn cơ sở các thủ tục kết nạp đảng đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn, quy định của Trung ương, của Tỉnh, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Theo đó, Đảng ủy các xã đều xác định rõ vai trò lãnh đạo, coi công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể về “tạo nguồn” cùng các giải pháp phù hợp, thiết thực để tháo gỡ những khó khăn ở các bản còn tình trạng “trắng” đảng viên. Cả 12/12 Đảng bộ xã, thị trấn đều phân công cấp ủy viên phụ trách thôn, bản; giao nhiệm vụ đảng viên phụ trách theo nhóm hộ và tăng cường, bố trí đảng viên là người địa phương đang công tác tại cơ quan xã chuyển chính thức về sinh hoạt tại chi bộ thôn bản nhằm sâu sát cơ sở và trực tiếp lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị và tạo “nguồn” để phát triển đảng viên mới.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã, các chi bộ thôn, bản đều ra nghị quyết về kết nạp đảng viên, phân công các đồng chí đảng viên trong chi bộ theo dõi, giúp đỡ những quần chúng tích cực hoạt động, có hướng phấn đấu tốt để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, các chi bộ cũng tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của các chi hội đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên để vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, qua đó lựa chọn những nhân tố mới, quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Ở nhiều chi bộ còn phát huy vai trò của già làng, trưởng bản là những người rất có uy tín tại địa phương để động viên, giáo dục con cháu nỗ lực phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đến với xã miền núi, biên giới Na Sang để tìm hiểu thực tế về kinh nghiệm “xóa” bản “trắng” đảng viên, đồng chí Lường Văn Kiêm, Bí thư Đảng ủy xã Na Sang, cho biết: “Đầu năm 2016, xã Na Sang vẫn còn 1 bản Huổi Hạ là “trắng” đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn đưa ra các giải pháp cụ thể để bản Huổi Hạ sớm có “nguồn” kết nạp đảng viên. Đảng ủy xã giao nhiệm vụ cho cấp ủy viên phụ trách bản tăng cường bám nắm cơ sở, cùng dự sinh hoạt với chi bộ bản Nậm Bó là bản liền kề với bản Huổi Hạ để tìm cách tháo gỡ khó khăn trong công tác “tìm và tạo nguồn” phát triển đảng viên.

Qua thảo luận, các đảng viên chi bộ bản Nậm Bó đều thấy rằng, khó khăn lớn nhất của bản Huổi Hạ là thiếu “nguồn” kết nạp Đảng, bởi đa số thanh niên đi làm ăn xa, không cố định nên việc theo dõi, quản lý chưa được thường xuyên; một số ít thanh niên ở nhà nhưng không tham gia hoạt động đoàn thể, không có hướng phấn đấu vào Ðảng. Bên cạnh đó, là bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, giao thông đi lại khó khăn, đảng viên khó theo dõi sát sao trong quá trình phấn đấu của quần chúng....

Từ thực tế đó, Đảng bộ xã đã chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, mở rộng diện tạo nguồn sang các chi hội, đoàn thể khác như hội viên phụ nữ, nông dân… Với các giải pháp trên, hoạt động của các tổ chức chi hội, đoàn thể ở bản Huổi Hạ nói riêng và 10/10 bản của xã nói chung đã có những chuyển biến tích cực, nhiều đoàn viên, hội viên đã nâng cao nhận thức, từ đó có hướng phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhờ đó, đến cuối năm 2017, bản Huổi Hạ đã có 1 quần chúng ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam; xã đã hoàn thành mục tiêu xóa bản “trắng” đảng viên.

1
Nhờ “xóa” hết bản “trắng” đảng viên, nên Na Sang (Mường Chà) có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. (Hình ảnh Hội viên HTX Na Sang chăm sóc diện tích dứa sản xuất theo chuỗi an toàn)

 

Có thể nói, từ kinh nghiệm của Đảng bộ xã Na Sang cho thấy việc thực hiện mục tiêu xóa thôn, bản “trắng” đảng viên của Huyện ủy Mường Chà đã chứng tỏ nơi nào cấp uỷ quan tâm, có những giải pháp phù hợp thì công tác phát triển Đảng cho dù ở những nơi khó khăn nhất cũng không phải là không thể làm được.

Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Mường Chà, từ đầu năm 2016 đến 31-12-2017, các TCCSĐ đã giới thiệu, tạo nguồn 537 quần chúng ưu tú, trong đó đã có 383 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (đạt trên 76% chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ). Đặc biệt là, trong tổng số 383 đảng viên mới được kết nạp, có 123 đảng viên là người của thôn, bản.

Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên, nhân dân ở các địa phương nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Sau 2 năm triển khai, thực hiện mục tiêu xóa thôn bản “trắng” đảng viên đã phát huy hiệu quả và tạo động lực mạnh mẽ; cả 6/6 bản “trắng” nay đã có đảng viên, Huyện ủy đã hoàn thành mục tiêu 100% thôn bản có đảng viên, đã về đích trước ba năm kế hoạch thực hiện mục tiêu xoá bản “trắng” đảng viên; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Lý Nụ Phình - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cho biết: “Xóa bản “trắng” đảng viên là một thành công lớn của Đảng bộ huyện. Tuy nhiên khi triển khai, thực hiện mới thấy công tác xóa bản “trắng” là việc dễ ít, khó nhiều! Đó là một thực tế, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới, khó khăn như Huyện Mường Chà; bởi không ít người dân vẫn còn lối tư duy cũ, ngại va chạm, thiếu ý chí phấn đấu, không kiên trì vượt khó.

Bên cạnh đó, nhận thức về Đảng ở một bộ phận thanh niên vẫn còn hạn chế, dẫn đến động cơ phấn đấu vào Đảng chưa đúng đắn; ở một số chi bộ thôn bản, đảng viên cũng chưa thực sự phát huy hết năng lực, vai trò, trách nhiệm... nếu không có những giải pháp phù hợp thì tình hình tái “trắng” đảng viên vẫn có thể xảy ra.

Trong thời gian tới, giải pháp Đảng bộ huyện Mường Chà đã và đang thực hiện, đó là tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ xã có các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, củng cố xây dựng chính quyền và các đoàn thể, hội quần chúng ở cơ sở vững mạnh, không để tái “trắng” đảng viên; tiếp tục phân công cán bộ đảng viên sâu sát hơn nữa ở cơ sở, phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện, chú trọng quần chúng là học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, nông dân sản xuất giỏi, người có uy tín, nhất là đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các thôn bản như: trưởng, phó thôn bản; trưởng các đoàn thể, công an viên, dân quân, y tế thôn bản… để phát triển Đảng viên.

Tiếp tục lấy kết quả kết nạp đảng viên làm tiêu chí phấn đấu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức Đảng; đồng thời tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, từng bước nêu cao vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở... nhằm giải quyết triệt để và mang tính bền vững, quyết tâm không để tái bản “trắng” đảng viên./.

 

 

 

CTV - Phong Lâm/BTC Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.