.

Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên: Tổng kết công tác năm 2017

Thứ Tư, 03/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng ngày 03/01, Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Các hoạt động công tác của Văn phòng tiếp tục được nâng lên; đội ngũ cán bộ, công chức từng bước trưởng thành và hoạt động có nề nếp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.


Trong năm 2017, Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên đã thực hiện tham mưu giúp Đảng đoàn HĐND tỉnh: xây dựng Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổng kết việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản thống nhất xử lý gần 70 nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, pháp chế, văn hóa - xã hội và dân tộc... đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng chính sách, đúng quy định giúp UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 2 Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh - huyện tại huyện Tuần Giáo và TP. Điện Biên Phủ. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, 6, 7 HĐND tỉnh đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Bên cạnh đó, Văn phòng còn tích cực, chủ động tham mưu, phục vụ HĐND tỉnh tổ chức giám sát 2 chuyên đề: "Tình hình thực hiện chính sách, phát luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay" và giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết só 19/NQ-CP và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016 và năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Tham mưu, phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 63 điểm trên địa bàn 10/10 huyện, thị, thành phố với trên 4.000 cử tri, tổng hợp trên 700 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp hơn 100 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, của trung ương, chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận 81 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân với nội dung chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai... Qua xem xét 100% đơn thư nhận được, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 26 đơn đủ điều kiện đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đề nghị HĐND cấp huyện giám sát, giải quyết theo thẩm quyền 10 đơn, thông báo trả lời và hướng dẫn công dân gửi đơn 14 đơn, xếp lưu 31 đơn không đủ điều kiện xem xét theo quy định. Với những kết quả đã đạt được, Văn phòng HĐND tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể và 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ công chức, người lao động. Tăng cường củng cố, đổi mối, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND trong tổ chức các kỳ họp, Hội nghị, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và trong công tác tiếp công dân,/.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.