.
Văn phòng HĐND tỉnh cơ quan Thường trực khối thi đua Tổng hợp-Đối ngoại :

Phát huy khả năng thế mạnh và năng lực của CBCNV trong Khối

Thứ Ba, 09/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV- Công tác thi đua khen thưởng đã đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ và tạo được động lực phấn đấu cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. Khối thi đua Tổng hợp- Đối ngoại đã kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy khả năng, thế mạnh và năng lực của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm, 7 đơn vị trong Khối thi đua đã thực hiện được các nhiệm vụ chuyên môn nổi bật: Văn phòng Đoàn ĐBQH đã chủ động tham mưu, giúp Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng Chương trình hoạt động năm 2017, tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết liên tịch 525 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; trực tiếp tham mưu giúp việc Đoàn ĐBQH tiếp 38 lượt công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và nơi làm việc; tiếp nhận xử lý 82/82 đơn của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh.

Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 2 Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp tỉnh- huyện lần thứ nhất và thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp thứ 5, thứ 7 tại 63 điểm trên địa bàn 10/10 huyện, thị xã, thành phố với 4.308 lượt cử tri tham dự, tiếp thu trên 700 ý kiến kiến nghị cử tri.

1
7 đơn trong Khối thi đua Tổng hợp- Đối ngoại ký kết giao ước thi đua năm 2018

 

Văn phòng UBND tỉnh giúp lãnh đạo UBND tỉnh đôn đốc các ngành, các cấp tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ chương trình công tác và chất lượng theo đúng quy chế làm việc của UBND tỉnh. Sở Kế hoạch Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cho 28 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký trên 3.200 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận điều chỉnh cho 5 dự án, đưa tổng số dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh vào địa bàn tỉnh Điện Biên lên 122 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 21 nghìn tỷ đồng.

Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác Thi đua khen thưởng theo đúng Luật Thi đua khen thưởng, từng bước thực hiện đổi mới công tác Thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, tham mưu cho Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh xét duyệt đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 1246 tập thể và 977 cá nhân đúng quy định.

Sở Ngoại vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh cho phép 205 đoàn vào, với 2.350 lượt người đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh và 109 đoàn ra, 605 lượt cán bộ đi công tác, giải quyết việc riêng tại nước ngoài, các đoàn ra vào được thẩm định chặt chẽ theo đúng quy định. Ban Dân tộc đã chủ trì phối hợp với các Sở, ngành thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, kiểm tra thực hiện một số chính sách dân tộc tại các huyện, thị, công tác triển khai Đề án 70 tại huyện Mường Nhé, kiểm tra việc thực hiện chính sách phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 trên địa bàn.

Năm 2018 Khối thi đua Tổng hợp- Đối ngoại nhấn mạnh vào 4 mục tiêu chính: phấn đấu 100% CBCC,VC trong Khối được tiếp thu tham gia học tập nghiên cứu đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Duy trì các cơ quan trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ Chính trị được giao; Các cơ quan trong Khối tham gia công tác xã hội, tích cực ủng hộ các quỹ từ thiện và tiếp tục duy trì, giữ vững việc xây dựng các Đảng bộ, Chi bộ tổ chức đoàn thể quần chúng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, tổng kết Khối thi đua Tổng hợp- Đối ngoại đã tiến hành bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua, đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Sở Nội vụ và  tặng 3 bằng khen cho các đơn vị trong khối gồm: Ban dân tộc, Sở Ngoại vụ và Sở Kế hoạch Đầu tư. Đồng thời bàn giao nhiệm vụ trưởng khối thi đua năm 2018 cho Sở Nội Vụ.
                                                                                                                 

 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.