.

Tỉnh ủy Điện Biên quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Trung ương

Thứ Ba, 30/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Sáng ngày 30/01, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển cán bộ. Đến dự có đồng chí Trần Văn Sơn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Mục đích của quy định này là tạo nguồn cán bộ lâu dài, nhất là lãnh đạo chủ chốt ở các ngành, các cán bộ cấp chiến lược.

Quy định nêu rõ việc tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Cán bộ khi luân chuyển chủ yếu được bố trí làm cấp trưởng; đối với cán bộ trẻ luân chuyển để đào tạo, rèn luyện chủ yếu bố trí làm cấp phó; trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Quá trình thực hiện phải đảm bảo dân chủ, khách quan, ngăn chặn tiêu cực dòng họ, lợi ích nhóm...

Ngoài ra, Hội nghị còn quán triệt một số nội dung khác như: Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên; Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/06/2017 của Bộ CHính trị về giám sát trong Đảng, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 12/09/2017 của UBKTTW về thực hiện một số điều trong quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.

Đồng chí Trần Văn Sơn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Các quy định trên có vai trò rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn, tạo nguồn cán bộ có năng lực, liêm khiết, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và kịp thời uốn nắn, chấm chỉnh những khuyết điểm, sai phạm của cấp ủy, tổ chức Đảng, Đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.